Ile można zarobić na emeryturze? Nowe limity dorabiania do emerytur i rent

Ile można zarobić na emeryturze - limity dorabiania do emerytur i rent

Nie od dziś wiadomo, że wysokość emerytur i rent w Polsce nie jest duża. Trudno więc się dziwić, że część osób, które korzystają ze świadczeń, nadal pracuje lub wykonuje prace dorywcze. Każda forma zatrudnienia wpływa na podreperowanie domowego budżetu i wysokich kosztów życia seniorów. Przez pierwsze trzy miesiące począwszy od grudnia 2022 roku, obowiązują nowe limity dla emerytów i rencistów. Kwota limitów jest istotna dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie ile można dorobić na emeryturze. Zapraszamy do lektury!

Ile można dorobić na emeryturze? Zmiany limitów od 1 grudnia 2022

Wysokość dodatkowych zarobków podczas pobierania emerytury zmienia się. Graniczne kwoty przychodu zmieniają się co 3 miesiące i osoby, które z nich korzystają, powinny je monitorować regularnie. Są to przede wszystkim ci, którzy korzystają z renty lub wcześniejszej emerytury, ponieważ przekroczenie limitów może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przez ZUS. W okresie od grudnia 2022 do końca lutego 2023 górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4536 zł i 50 gr brutto. Ten dodatkowy miesięczny przychód nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty lub wcześniejszej emerytury. W tym okresie dodatkowy miesięczny przychód nie powinien być wyższy niż 8424 zł i 90 gr. W przypadku przekroczenia limitów przychodów ZUS może rozpocząć procedurę zmniejszenia lub zawieszenia wypłat świadczeń.

Aby bezpiecznie dorabiać do emerytury lub renty, przychód nie może przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie może być też wyższy niż 130% tego wynagrodzenia. W przeciwnym wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłaty. W poprzednim okresie, czyli pomiędzy wrześniem a listopadem 2022 granica limitu wzrosła o 227 zł i 10 gr. Próg 130% przeciętnego wynagrodzenia wzrósł o 421 zł i 70 gr. Jak informuje przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku gdy zarobki będą wahać się pomiędzy 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia, kwota wypłaty świadczenia będzie zmniejszona o kwotę przekroczenia. Maksymalna kwota zmniejszenia jest różna w zależności od rodzaju świadczenia.

Ile można dorobić do emerytury na początku 2023 roku

Od marca 2022 do końca lutego 2023 ustalone są kwoty:

  • 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 588,19 zł dla rent rodzinnych, dla osób, z których uprawniona jest przynajmniej jedna osoba

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

O limitach, o których informujemy powyżej, muszą pamiętać wszyscy, którzy zdecydowali się na przejście na wcześniejszą emeryturę, a nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. W przypadku kobiet wynosi on 60 lat, natomiast wobec mężczyzn ustalono dolną granicę na 65 lat. Renciści również są objęci limitami, choć nie wszyscy. Bez ograniczeń mogą dorabiać do swojej renty wszyscy, którzy są objęci świadczeniem rentowym dla:

  • inwalidów wojennych
  • inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową

Ten przywilej również ma zastosowanie w przypadku rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Ile można dorobić na emeryturze? Limity kwot granicznych nie są istotne również dla rencistów, którym ZUS wypłaca rentę rodzinną, jeżeli jest ona kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Takie osoby mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. 

Wcześniejsza emerytura i dorabianie. Jak rozliczyć się z ZUS?

Wszyscy emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, muszą powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych a osiągniętych w danym roku przychodach. Dodatkowo ZUS wymaga informacji o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym- miesięcznym lub rocznym w zależności od tego, jaka forma jest dla nas korzystniejsza. Jeżeli zakład nie zostanie poinformowany o naszych dodatkowych dochodach, zostaniemy zobowiązani do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Aby uniknąć wszelkich komplikacji, warto odwiedzić najbliższym urząd i poinformować o swoich działaniach oraz o wysokości prognozowanych dochodów. Obowiązek informacyjny mają wszystkie te osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego bez względu na to, w jakiej formie dorabiają- czy jest to etat umowa o dzieło lub zlecenie. Przychody Emerytów i Rencistów rozliczane są na podstawie zaświadczenia od pracodawcy, który zatrudnia daną osobę. Jeżeli ktoś zdecyduje się na opłatę składek samemu, powinien przedstawić oświadczenia o wysokości przychodu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą pozarolniczą, za przychód uznają podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Stosowne zaświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który zajmuje się wypłatą naszych świadczeń.

Wszelkie formy wsparcia domowego budżetu są dopuszczalne i jednak najważniejsze jest rzetelne informowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o swojej aktywności i pilnowanie obowiązujących w danym kwartale limitów. Nieprzestrzeganie tych zasad może być dla świadczeniobiorców przykre w skutkach, a wyjątkowych sytuacjach prowadzić do zawieszenia wypłat renty lub emerytury.

Jak jeszcze można zwiększyć swoje dochody na emeryturze? Ile można dorobić na emeryturze?

Wiele osób zastanawia się, ile można dorobić na emeryturze. Warto jednak wiedzieć, że dodatkowe źródło pieniędzy w postaci pracy to nie jedyna opcja dla emerytów. Od jakiegoś czasu emeryci mogą liczyć na trzynastą emeryturę, a nawet czternastą emeryturę. Dla emerytów przeznaczono też program emerytura bez podatku. W przypadku wdów i wdowców często odebranie emerytury po mężu okazuje się dość dobrą opcją. 

Także osoby z najniższą emeryturą w 2023 roku mogą liczyć na pewne wsparcie. Jest nim choćby coroczna waloryzacja wysokości emerytury. W przypadku potrzeby otrzymania dodatkowych środków, zawsze można liczyć też na pożyczkę na raty. Ile można dorobić do emerytury? Warto znać wszystkie możliwości, by zabezpieczyć swoje środki na emeryturze!

Może zainteresują Cię też te artykuły:

Źródło:

  1. https://www.zus.pl/-/wyzsze-limity-dla-dorabiajacych-emerytow-i-rencistow
  2. https://www.prawo.pl/kadry/ile-mozna-dorobic-na-emeryturze-lub-rencie-w-2023-roku,289320.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły