Ile można dorobić do renty rodzinnej?

ile-mozna-dorobic-do-renty

Dorabianie do emerytury i renty przez osoby, które korzystają ze świadczeń, jest coraz powszechniejsze. Koszty życia, wysokie ceny w sklepach oraz inflacja sprawiają, że wiele osób decyduje się na znalezienie dodatkowego źródła wsparcia finansowego. Wszystkie osoby, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego oraz renciści, zobowiązani są do sprawdzania wysokość limitu, z jakich mogą skorzystać.  Zapoznaj się z dzisiejszym poradnikiem i sprawdź, ile można dorobić do renty rodzinnej.

Ile można dorobić do renty – wysokość limitów w 2023

Od 1 marca 2023 limity się zmieniają. Będą wyższe niż te oferowane w poprzednim kwartale. Stawki zmieniają się co kwartał, zatem wszystkie osoby korzystające z dodatkowego źródła dochodu muszą pilnować czy kwota dodatkowego dochodu nie spowoduje zmniejszenia ich emerytury lub renty.

Możliwość dorobienia do emerytury lub renty rodzinnej jest właściwie dla wszystkich korzystna. Sytuacja majątkowa osoby pobierającej świadczenie poprawia się. Dodatkowa praca wiąże się z działaniem na rzecz gospodarki kraju. Najwyraźniej jednak ustawodawca nie chce przyznawać świadczenia osobie, która zbyt dużo zarabia. Z tego względu warto sprawdzić ile można dorobić do renty w 2023 roku.

Ile można dorobić do renty rodzinnej i emerytury?

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na podstawie Ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach ma możliwość zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń w przypadku gdy osoba, która uzyskała przychód powyżej określonej kwoty progowej. Sprawdzać, jaka wysokość limitu przysługuje w danym kwartale muszą wszystkie osoby dorabiające, a które są na tzw. wcześniejszych emeryturach lub rentach. Limity te dotyczą osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Jeżeli emeryt uzyskał kwalifikowany wiek, a jest to w przypadku kobiet lat 60, a mężczyzn 65 to może dorabiać bez żadnych limitów. Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższy wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca 2023 wynosi 1588 zł i 44 gr. W takiej sytuacji, gdy przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia, spowoduje to obniżenie wypłaty świadczenia do wysokości i dopłaty minimum.

Bez ograniczeń mogą dorabiać do swojej renty wszystkie osoby, które uzyskują świadczenie z tytułu rent dla inwalidów wojennych lub wojskowych. Istotne, aby świadczenie to zostało uzyskane w wyniku niezdolności do pracy powstałej w związku ze służbą wojskową. Przywilej ten dotyczy również osób pobierających rentę rodzinną po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba, która pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza niż ta ustalona z jego własnej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, również może dorabiać bez ograniczeń.

W jakiej sytuacji ZUS zawiesi lub zmniejszyć świadczenie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może rozpocząć zmniejszenie świadczenia w przypadku osiągnięcia przychodu brutto w kwocie powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale kalendarzowym. W przypadku osiągnięcia przychodów brutto w kwocie powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu. Zgodnie z informacjami głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2022 wyniosło 6733 zł i 49 gr i było o 250 zł większe niż w kwartale poprzednim. 

Ile można dorobić do renty i emerytury w tym roku

W okresie od 1 marca do 31 maja 2023 kwota limitu zostanie ponownie podniesiona. Kwota przychodu w zależności od okres :

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 3 kwartał 2022 to 4713 zł 50 gr i przychody powyżej tej kwoty płyną na zmniejszenie świadczenia
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 3 kwartał 2022 to 8424 zł 90 gr. przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury lub renty

W jakich sytuacjach ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi o wypłat świadczenia?

Na wysokość limitów przychodów nie muszą zwracać uwagi osoby, które nabyły prawo do emerytury i ukończyły już powszechny wiek emerytalny. W przypadku kobiet jest to 60 lat, w przypadku mężczyzn 65. Wyjątek od tej zasady będą stanowić ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną kwotę minimalnego świadczenia. Osoby mające prawo do emerytury częściowej również nie muszą przejmować się limitami.

W przypadku rencistów oraz osób pobierających renty rodzinne z wysokości limitów są zwolnione w kilku przypadkach:

  • jeżeli świadczenie wypłacane jest z tytułu renty dla inwalidy wojennego po pobycie w miejscach odosobnienia
  • osoby posiadające prawo do renty inwalidy wojskowego w związku z odbytą służbą wojskową lub renty rodzinnej. Dla sytuacji, gdy żołnierz zginął w związku ze służbą.
  • pobierają renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Także w przypadku, gdy osoba, która pobiera rentę rodzinną, i jest ona kwotowo korzystniejsza. Kwota może być wyższa od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Gdy renciści lub osoby, które przeszły na tzw. wcześniejszą emeryturę są zobowiązane do weryfikowania przyznanych limitów na dany kwartał. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zostanie poinformowany o dodatkowych dochodach, może rozpocząć procedurę. W jej wyniku osoba będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane świadczenia. Aby uniknąć tej nieprzyjemnej sytuacji, najlepiej poinformować ZUS o wszystkich swoich działaniach i prognozowanych dochodach. 

Jakie kategorie świadczeń ZUS może zmniejszyć lub zawiesić?

ZUS może rozpocząć procedury zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia w przypadku:

Emeryci i renciści, którzy pracowali w roku 2022, powinni do końca lutego 2023 złożyć wniosek do ZUS. W piśmie informujemy o osiągniętych przez siebie w danym roku przychodach i wybranym systemie rozliczeniowym. Mogą rozliczyć się w trybie miesięcznym lub rocznym, w zależności od tego, która opcja jest bardziej korzystna. Przechodząc na emeryturę lub rentę, warto też zapoznać się z jej wysokością. Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku jest rekordowo wysoka.

Ile można dorobić do renty rodzinnej w 2023 roku? Podsumowanie

Dlaczego musimy się zastanawiać, ile można dorobić do renty rodzinnej? Po przekroczeniu pewnego limitu, renta może zostać odebrana. Warto więc znać aktualne limity kwot, które nie spowodują utraty prawa do świadczenia. Jeżeli masz możliwość zarobić dużo więcej, niż wynosi odbierana renta rodzinna, nie przejmuj się limitami. Powinny się jednak zainteresować nimi osoby, które nie osiągną zbyt dużych zarobków w trakcie pobierania renty rodzinnej.

Warto wiedzieć, że to, ile można dorobić do renty lub emerytury, zmienia się z czasem. W powyższym artykule podaliśmy kwoty limitów dla początku 2023 roku.

Źródło:

  1. https://www.zus.pl/-/wyzsze-limity-dla-dorabiajacych-emerytow-i-rencistow
  2. https://www.prawo.pl/kadry/ile-mozna-dorobic-na-emeryturze-lub-rencie-w-2023-roku,289320.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły