Jesteś zadłużony? Sprawdź, iIe może zabrać komornik z renty w 2021 roku

ile może zabrać komornik z renty

Każdemu z nas czasem brakuje pieniędzy. Ratujemy się wówczas chwilówkami, czy kredytami. Z czasem zobowiązania finansowe nas przerastają i pojawia się problem ze spłatą pożyczek. Zdarza się również, że mamy wysokie wydatki w odniesieniu do naszych dochodów i z tym problemem najczęściej borykają się renciści. Po wielokrotnych ponagleniach do spłaty zadłużeń, na naszej drodze pojawia się komornik, który zajmie taką część naszego majątku, byśmy spłacili dług co do grosza. Często wyciąga rękę także po naszą rentę, a egzekucji komorniczej nie da się uniknąć. Oczywiście nie zabierze nam całkowitego dochodu, zgodnie z prawem nie może pozostawić nas bez środków do życia, dlatego ustalane są odgórnie odpowiednie limity kwoty wolnej od potrąceń. Kwota ta nie znika z naszego konta, jest odliczania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze przed wypłatą świadczenia, dlatego nie ma możliwości by w takiej sytuacji w żaden sposób pójść z egzekutorem na ugodę. Komornik może zająć każdy typ świadczenia, niezależnie od tego z jakiego powodu jest ono nam przyznawane. Oznacza to, że zarówno renta chorobowa, socjalna, rodzinna i wypłacana z tytułu niezdolności do pracy podlega zajęciu na poczet spłaty naszych zadłużeń. W poniższym artykule dowiesz się ile może zabrać komornik z renty w 2021 roku.

Kwota wolna od zajęcia z renty w 2021 roku

Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje zmiana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także niektórych innych ustawach, która gwarantuje rencistom odgórnie ustalone kwoty wolne od zajęcia. Kwota wolna od potrąceń to nic innego jak kwota, której z otrzymywanej renty komornik zabrać nam nie może. Nie wylicza się jej procentowo względem przyznawanego świadczenia, a jest to kwota stała i dla każdego taka sama. Od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń, ponieważ są one waloryzowane co roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Używamy tu liczby mnogiej, bowiem kwota wolna od zajęcia jest zależna od tego komu jesteśmy dłużni pieniądze. 

Poniżej przedstawiamy poszczególne kwoty i rodzaj potrącenia:

  • dłużnicy alimentacyjni (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego) – 555,19 zł
  • dłużnicy zalegający z opłatami za pobyt w placówkach zdrowotnych lub placówkach opieki (należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno opiekuńczych) – 222,07 zł
  • długi niealimentacyjne (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) – 916,07 zł
  • należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane – 732,86 zł 

Oznacza to, że niezależnie od tego jak dużo pieniędzy jesteśmy winni, egzekutor nie może zabrać nam z renty kwoty wolnej od zajęcia.

Ile może zająć komornik z renty w 2021 roku?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy komornik nie może sam narzucić kwoty jaką zabierze nam z renty. Nie może również zabrać dłużnikowi całego świadczenia, pozostawiając go bez środków do życia. Jaką więc maksymalną miesięczna kwotę renty może zając komornik na potrzeby zabezpieczenia roszczeń wierzyciela? Tak jak w przypadku kwoty wolnej od potrąceń, zależy to od tego komu jesteśmy dłużni w pieniądze. 

  • długi niealimentacyjne – w przypadku zaległości w spłacie pożyczek oraz kredytów, a także zadłużenia czynszowego, czy ratalnego, jest to 25% miesięcznej renty
  • długi względem placówek zdrowotnych – w przypadku gdy zalegamy za płatność w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jest to 50% miesięcznej renty
  • długi alimentacyjne – w przypadku zaległości związanymi z niepłaceniem alimentów stawka wzrasta nawet do 60% miesięcznej renty

Renta socjalna. Ile może zabrać mi komornik w 2021 roku? 

Renta socjalna przyznawana jest osobom pełnoletnim, które zostały pozbawione możliwości zarabiania na siebie na skutek problemów zdrowotnych. Niestety i takie osoby mają długi komornicze. Są jednak chronione kwotą wolną od zajęcia renty, która jest waloryzowana co roku i znajdziesz ją powyżej. Także wysokość renty rok w rok wzrasta i w 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto. Egzekucji komorniczej podlega 25% świadczenia, kiedy dług nie powstał z powodu niezapłaconych alimentów na czas. Bardzo poważnie prawo traktuje dłużników względem placówek zdrowia i opieki, wówczas z renty socjalnej zajęte zostaje 50%. Najsurowsze zasady obowiązują zadłużonych alimenciarzy, bowiem komornik zabiera im aż 60% świadczenia. 

Renta rodzinna. Ile może zabrać mi komornik w 2021 roku?

Renta rodzina przyznawana jest członkom rodziny osoby zmarłej, która w momencie śmierci była uprawniona do emerytury lub emerytury pomostowej, przysługiwała jej renta z tytułu niezdolności do pracy, bądź spełniała warunki do uzyskania takiego świadczenia lub pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kwota renty rodzinnej uzależniona jest od ilości uprawnionej do niej osób oraz wysokości świadczenia zmarłego. W przypadku uprawnionej do niej jednej osoby jest to 85% świadczenia osoby zmarłej, dwóch osób – 90%, a trzech lub więcej osób – 95%. Na rencie rodzinnej również może położyć rękę komornik i podlega takim samym górnym progom, co pozostałe renty. Oznacza to, że w przypadku długu niealimentacyjnego egzekutor zabiera 25% świadczenia. Zalegający z alimentami na dzieci lub współmałżonków muszą oddać 60% renty rodzinnej, natomiast Ci, którzy mają nieuregulowane finanse w placówkach opieki i zdrowia będą mieli zajęte 50% renty rodzinnej. Jeżeli jednak chodzi o inne świadczenia rodzinne, jak np. 500 plus, to jest ono wolne od zajęcia komorniczego. Jak dużego długu byśmy nie mieli, pieniędzy z programu Rodzina 500 plus, komornik nam nie zabierze. 

Renta chorobowa oraz renta z tytułu niezdolności do pracy. Ile może zabrać mi komornik w 2021 roku?

Zarówno renta chorobowa, jak i ta wypłacana z tytułu niezdolności do pracy, jest świadczeniem, które przysługuje każdemu kto czasowo, bądź stale nie może prowadzić pracy zarobkowej ze względu na swój stan zdrowia. Od 1 marca 2021 roku kwota najniższych świadczeń wynosi 1250,80 zł brutto. W przypadku osób częściowo niezdolnych do pracy kwota ta jest pomniejszona i wynosi 938,16 zł brutto. Niestety i takich osób komornik nie oszczędza i obowiązują je takie same zasady, jak w przypadku pozostałych rencistów. Przypomnijmy, że dłużnicy alimentacyjni zostaną pozbawieni 60% renty, zadłużeni w placówkach zdrowotnych będą musieli oddać komornikowi 50% świadczenia, a pozostałym dłużnikom w ramach egzekucji komorniczej ściągnięte zostanie 25% z renty. Oczywiście w każdym przypadku obowiązują kwoty wolne od zajęcia.

Komornik zajął zbyt dużą część renty. Co robić?

Nie ma osób ani urzędników nieomylnych, zatem może zdarzyć się i tak, że z renty zostanie zabrana zbyt duża kwota. Trzeba kontrolować comiesięczne wypłaty i trzymać rękę na pulsie, by móc szybko zareagować. Jeśli dopatrzysz się jakiejś nieprawidłowości, przysługuje Ci 7 dni na skontaktowanie się z egzekutorem i poinformowanie o błędnym wyliczeniu kwoty. Po złożeniu odpowiedniego zawiadomienia, środki powinny zostać w krótkim czasie zwrócone. Jeżeli tak się nie stanie, kolejnym krokiem jest wizyta w kancelarii komorniczej, w której urzęduje dany komornik. Gdyby pomimo tych działań, kwota nie została zwrócona, dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi na bezprawne działania komornika.

Ile może zabrać komornik z renty? Grafika

 RODZAJ ZADŁUŻENIAKWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA RENTY W 2021 ROKUMAKSYMALNY PROCENT ZAJĘCIA RENTY
długi alimentacyjne555,19 zł60%
długi niealimentacyjne916,07 zł25%
 długi względem placówek zdrowotnych 222,07 zł 50%
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane  732,86 zł  25%

3 komentarze

Elżbieta

Mam pytanie czy komornik sądowy moze zająć czternastkę dodatek do renty socjalnej ponieważ mam potrącenie

Odpowiedz
Miła

Komornik moze zajac tylko swiadczenie, ktore masz w ciagu roku (12 m-cy) czyli 13, 14 nie ppdlega zajeciu komorniczemu

Odpowiedz
Arek

Czy jak trwają już jedne potrącenia z renty socjalnej, a w ich trakcie wejdą drugie to jak wygląda temat potrąceń?Czy komornik rozdziela aktualne potrącenie na połowę, czy kolejna kwotę obok zabiera?

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły