Fundusze inwestycyjne – czym są?

fundusze inwestycyjne

Z pewnością większość osób jest zgodna co do korzyści płynących z odkładania części zarobionych pieniędzy. Niektórych wydarzeń w życiu nie przewidzimy, podobnie jest więc też z losowymi wydatkami. Dlatego wiele osób ma oszczędności odłożone na tzw. czarną godzinę. Inni natomiast próbują swoich sił w inwestowaniu. Jednak nie ukrywajmy – dla początkujących osób inwestowanie pieniędzy nie jest prostym zadaniem. Aby cokolwiek zyskać, trzeba bezpiecznie ulokować zarobione pieniądze. Obecnie coraz więcej osób decyduje się fundusze inwestycyjne, które są dobrym sposobem na zainwestowanie swoich oszczędności.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny jest formą wspólnego inwestowania. Polega to na zbiorowym lokowaniu swoich środków pieniężnych w celu ich pomnożenia w przyszłości.  Za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi są odpowiedzialni Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Przy okazji należy dodać, że te fundusze są niezależne. Nie powinniśmy więc obawiać się o bezpieczeństwo naszych środków, ponieważ funduszami zarządzają fachowcy oraz doświadczone osoby. Dlatego fundusze inwestycyjne są dobrą alternatywą dla popularnych kont oszczędnościowych oferowanych przez instytucje bankowe.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

  • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)

W ramach Funduszy Inwestycyjnych Otwartych praktycznie każdy może zainwestować środki pieniężne bez żadnych ograniczeń. Co to oznacza? Są one otwarte dla nieograniczonej liczby inwestorów. Wystarczy, że zainteresowana osoba ulokuje pewną część środków, a wtedy otrzyma ona status uczestnika. Jest to tzw. jednostka uczestnictwa, czyli tytuł prawny. Ponadto fundusze inwestycyjne otwarte pozwalają w dowolnym momencie wycofać ulokowany przez siebie kapitał.

  • Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO)

Jest to forma funduszu otwartego. Przede wszystkim specjalistyczny fundusz charakteryzuje się tym, że krąg uczestników może zostać ograniczony. Wynika to z tego, że to właśnie statut dokładnie określa, kto może zostać jego uczestnikiem. Dodatkowo z góry są narzucane inwestorom pewne warunki, które muszą zostać spełnione. Na przykład mogą one dotyczyć terminów.

  • Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ)

W przypadku tego funduszu inwestycyjnego to narzuca on z góry określoną liczbę uczestników. Stąd też adekwatna nazwa „zamknięte”. Należy pamiętać o tym, że chcąc zostać uczestnikiem FIZ, trzeba zapisać się w wyznaczonym terminie. Tytułem uczestnictwa są certyfikaty inwestycyjne zamiast jednostek uczestnictwa.

Jak działają fundusze inwestycyjne?

Wybierają fundusze inwestycyjne, warto zaznajomić się z procesem ich działania. Działalność funduszy inwestycyjnych polega na tym, że środki pieniężne są pobierane od inwestorów, a następnie lokowane w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Kolejny krok to oczywiście oczekiwanie na pomnożenie tych oszczędności, czyli na ich wzrost. Warto pamiętać, że lokując swoje oszczędności w funduszu inwestycyjnym, oddajesz je w zarządzanie fachowcom. Dlatego nie musisz się obawiać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. I w ten oto sposób fundusze inwestycyjne będą zarabiać.

W momencie, gdy fundusz inwestycyjny zaczyna zarabiać, to każda osoba, która posiada certyfikat lub jednostkę uczestnictwa, również może liczyć na zysk. Wynika to z tego, że wartość jednostek uczestnictwa będzie wzrastać. Choć warto uważać, bo nie ma stuprocentowej pewności, że uda się zarobić.

Fundusze inwestycyjne a ryzyko

Aby uniknąć ryzyka, przed rozpoczęciem inwestowania należy dokładnie rozeznać się w temacie funduszy inwestycyjnych. Ponadto warto wziąć pod uwagę wahania rynku. W przypadku funduszy inwestycyjnych poziom ryzyka jest różny. Zdecydowanie największe ryzyko niesie za sobą inwestowanie w akcje, czyli papiery wartościowe. Jednak nie da się ukryć, że fundusze inwestycyjne to mniejsze ryzyko straty niż choćby przy innych operacjach giełdowych. Dlatego każdy, kto myśli o inwestowaniu, powinien wcześniej sprawdzić m.in. to, czy dany fundusz notował spadki i jaka była tego przyczyna.

Czy warto inwestować?

Jeśli chcesz zainwestować swoje oszczędności, dobrym pomysłem będzie wybór funduszy inwestycyjnych. Warto dobrać fundusz zarówno do swoich potrzeb, jak i do oczekiwań. Na pewno dużą zaletą funduszy inwestycyjnych jest to, że są one zarządzane przez fachowców. Korzystając ze sprawdzonych źródeł, możesz mieć pewność, że Twoje oszczędności będą bezpieczne. Jednak inwestowanie nie jest dla każdego. Trzeba o tym pamiętać. W innym wypadku zamiast zyskać, można tylko stracić.

Daria Owczarzak
Daria Owczarzak
Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się przygotowaniem treści oraz tworzeniem grafik. Prywatnie wegetarianka z zamiłowaniem do fotografii i powieści kryminalnych. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły