Fundusz wsparcia kredytobiorców

Fundusz wsparcia kredytobiorców

Obecnie wiele osób korzysta z zakupów na kredyt. Chodzi oczywiście zarówno o kredyty na mieszkanie, jak i inne dobra. Nic dziwnego – finansowanie naszych wydatków przy udziale banku lub firmy pożyczkowej jest bardzo wygodne. Nierzadko decydujemy się na kredyt nawet mają odpowiednie oszczędności, po prostu nie zawsze chcemy je wydawać. Oczywiście, po zaciągnięciu zobowiązania musimy je spłacić, co niekiedy wiąże się z pewnymi problemami. Utrata pracy, wzrost kosztów utrzymania, czy inne czynniki wpływają na to, że część kredytobiorców popada w tarapaty. Na szczęście, wtedy możemy liczyć na pomoc, choćby ze źródła jakim jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Co to właściwie jest i kto może skorzystać z pomocy? Postaramy się to dziś wyjaśnić.

FWK – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeznaczona jest dla niektórych osób. Wymagane jest spełnienie ściśle określonych warunków, jak i wypełnienie stosownego wniosku. Wsparcie z FWK dotyczy kredytów hipotecznych. Wniosek o pomoc powinniśmy złożyć w banku, w którym mamy kredyt.

Pomoc z FWK przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, których rata przekracza połowę dochodów gospodarstwa, ale też m.in. dla osób bezrobotnych. W dalszej części dzisiejszego poradnika wyjaśnimy, kto właściwie może liczyć na wsparcie i na czym ono polega. Podpowiemy też, jak uzupełnić wniosek i jak wyglądają dalsze procedury.

Czy mając już kredyt hipoteczny można dostać kolejny?

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Rozpocznijmy od wyjaśnienia, co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Takie narzędzie stworzono z myślą o osobach, które mogą mieć problem z terminową spłatą kredytów mieszkaniowych. W założeniu wsparcie może trafić do osoby, która co prawda w przeszłości miała odpowiednią zdolność kredytową, ale już w trakcie spłaty sytuacja materialna się pogorszyła.

FWK dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych. Osoba, która może liczyć na pomoc, musi spełnić pewne wymagania, a także wypełnić niezbędne formalności.

Kolejną kategorią osób, które mogą liczyć na wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców są byli właściciele mieszkań. Dotyczy to osób, które sprzedały mieszkanie obciążone kredytem, ale uzyskane środki nie były wystarczające do spłaty całości zadłużenia.

Przepisy dotyczące Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Historia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie jest długa. Odpowiednimi przepisami, na mocy których powstał FWK jest Ustawa o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (z dnia 9 października 2015 roku).

Skąd Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma pieniądze?

Ustawa z 2015 roku ustala m.in., jakie są wymagania stawiane beneficjentom pomocy. Znajdziemy w niej również informacje, skąd w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców właściwie biorą się środki. Mamy cztery źródła pieniędzy w FWK:

 • wpłaty kredytobiorców, którzy zaciągają kredyty
 • zwrot wsparcia i spłata pożyczek już udzielonym beneficjentom FWK
 • zysk z inwestycji Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
 • z innych źródeł

W założeniu Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może więc generować pewne zyski, korzystając z posiadanych środków. Pieniądze służą trzem głównym celom:

 1. wypłata wsparcia kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej
 2. udzielanie pożyczek kredytobiorcom w trudnej sytuacji materialnej
 3. bieżące działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Jak skorzystać z pomocy? Kto skorzysta z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Ustawodawca przewidział kilka możliwości, w których można liczyć na wsparcie z FWK:

 • koszt obsługi kredytu (miesięczna rata) to ponad 50% miesięcznych dochodów całego gospodarstwa domowego
 • kredytobiorca jest bezrobotny (w dniu złożenia wniosku – przynajmniej jeden z kredytobiorców, jeśli było ich więcej)
 • po pokryciu kosztów obsługi kredytu środki gospodarstwa są niższe, niż ustalona wartość:
  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego: poniżej 1552 zł
  • dla wieloosobowego gospodarstwa domowego: poniżej 1200 złotych na osobę
 • jeśli po sprzedaży mieszkania z kredytem uzyskane w ten sposób środki nie są wystarczające, aby spłacić pozostały dług w całości

Kredyt hipoteczny a podział majątku

Kto nie dostanie pieniędzy z Funduszu?

Jest kilka sytuacji, kiedy nawet przy spełnieniu jednego z powyższych wymagań, nie możemy liczyć na wsparcie z Funduszu Wsparcia KRedytobiorców.

 • jeden z kredytobiorców skorzystał już z takiego wsparcia
 • kredytobiorca jest bezrobotny, ale wypowiedzenie umowy nastąpiło z jego winy
 • bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego jeszcze przed złożeniem wniosku o pomoc z FWK (np. jeśli kredytobiorca nie regulował płatności w terminie)
 • kredytobiorca posiada inną nieruchomość (także w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
 • w momencie braku pracy kredytobiorca skorzystał z innej formy pomocy – z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty pracy

Jak widać, ustawodawca nie chce dopuścić do sytuacji, kiedy kredytobiorca korzysta kilkukrotnie z podobnej formy wsparcia. Warto też odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jeśli dojdzie do powstania długu, a bank wypowie umowę, nie będzie to już możliwe.

Jakie wsparcie otrzymamy z FWK?

Możliwe formy wsparcia z Funduszu Wsparcia KRedytobiorców to:

 • pożyczka na spłatę zadłużenia
 • wsparcie finansowe
 • promesa

Początkowo wysokość pomocy nie mogła przekroczyć wysokości 2000 złotych miesięcznie. Pomoc finansowa z FWK może trwać maksymalnie przez trzy lata, łączna suma otrzymana przez kredytobiorcę nie może więc przekroczyć 72 tysięcy złotych.

Od 2024 roku warunki zostały znacznie poprawione. Teraz miesięczne wsparcie może wynosić do 2500 złotych i kredytobiorca skorzysta z niego nawet przez 40 miesięcy. Maksymalnie możemy więc otrzymać aż 120 tysięcy złotych. Pamiętajmy jednak, że otrzymane środki należy w przyszłości zwrócić. Warunki oddania wsparcia są jednak wyjątkowo korzystne.

Wsparcie dla kredytobiorcy nie trafia do niego, a bezpośrednio do banku, w którym ma kredyt. Wypłata następuje z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy trzeba oddać wsparcie otrzymane z FWK?

Tak, nie jest to bezzwrotna forma pomocy. Warunki spłaty są jednak wyjątkowo korzystne. Kredytobiorca, który otrzymał wsparcie zaczyna oddawać je dopiero dwa lata po zakończeniu odbierania pomocy. Spłata odbywa się w równych ratach przez 144 miesiące. Nie jest oprocentowana. Maksymalna wysokość to 500 złotych miesięcznie.

Jeżeli przez 100 miesięcy kredytobiorca – beneficjent wsparcia – będzie spłacał terminowo taką pożyczkę, pozostały dług może zostać umorzony.

Jaki kredyt przy zarobkach 8, 9 lub 10 tysięcy miesięcznie?

Wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wszelkie formalności związane z Funduszem Wsparcia Kredytobiorców wypełnimy w banku, w którym mamy kredyt. To tam należy złożyć stosowny wniosek. Otrzymamy go od przedstawiciela banku. Jeśli chcesz przyjść do banku z gotowym wnioskiem lub zapoznać się wcześniej z informacjami, wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców znajdziesz też na stronie BGK

Jakie informacje należy umieścić we wniosku o wsparcie z FWK:

 • informacje o naszym kredycie: numer umowy kredytowej
 • Twoje dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • dane kontaktowe
  • numer PESEL
  • informacje z dowodu osobistego (numer i seria, data urodzenia)
 • jaka forma wsparcia Cię interesuje (wsparcie, pożyczka, promesa)
 • zestaw niezbędnych oświadczeń 

Dochód, jak go obliczyć?

Na początku 2024 roku zaktualizowano warunki dotyczące dochodów na osobę. Aby otrzymać wsparcie z FWK dochód nie może przekroczyć:

 • 1500 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1940 złotych na osobę – gospodarstwo jednoosobowe

W przypadku pracy w oparciu o umowę o pracę, pod uwagę bierzemy dochody z poprzedniego miesiąca. Jeśli natomiast dochody pochodzą z działalności gospodarczej, potrzebna jest średnia wartość z ostatniego roku.

Wspólny kredyt hipoteczny a rozstanie - co dalej?

Są też inne formy wsparcia – wakacje kredytowe

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to ciekawa forma wsparcia kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Pamiętajmy jednak, że pomoc może trafić jedynie do niektórych osób, które spełnią warunki i zmieszczą się w kryterium dochodowym.

Warto rozejrzeć się jednak również za innymi formami wsparcia dla osób z kredytem mieszkaniowym. Przykładem może być dostępność wakacji kredytowych. W 2024 roku wciąż możemy skorzystać z tej formy pomocy.

Czy warto skorzystać z FWK?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został założony z myślą o osobach z kredytem hipotecznym, których sytuacja materialna się pogorszyła. Często jest to związane z rosnącymi miesięcznymi ratami, wysokimi kosztami utrzymania, a czasem – z utratą pracy.

Kredyt a inflacja - jak inflacja wpływa na wysokość raty?

Osoby potrzebujące pomocy zdecydowanie powinny zainteresować się FWK. Przede wszystkim spłata takiej pożyczki jest rozłożona w czasie, przez co – bardzo wygodna. Nie zapłacimy też od niej odsetek, a przy terminowych płatnościach możemy liczyć na umorzenie części długu. Oznacza to, że sporo zyskamy korzystając ze wsparcia z FWK.

Podsumowanie artykułu

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla niektórych  osób. Chodzi o kredytobiorców, którzy mają problem finansowy ze spłatą rat. Aby zakwalifikować się do tej formy wsparcia, musimy jednak spełnić pewne warunki. Jeśli to możliwe, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Środki zebrane w funduszu mogą pomóc osobie w gorszej sytuacji finansowej w spłacie kredytu mieszkaniowego. Należy jednak spełnić pewne warunki, dotyczące wysokości raty, naszych dochodów, czy posiadania pracy.

Czy pieniądze z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba oddać?

Tak. Nie jest to pomoc bezzwrotna. Warunki spłaty są jednak wyjątkowo korzystne. Zaczynamy spłatę dwa lata od otrzymania wsparcia, a rozłożenie jej na 144 raty bez oprocentowania oznacza, że nie będzie to duże obciążenie dla domowego budżetu. Spłata nie jest oprocentowana.

Kto może skorzystać z pomocy FWK?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób bezrobotnych lub gdy rata kredytu to ponad 50% dochodów gospodarstwa domowego. Warunków jest jednak znacznie więcej.

Kto nie dostanie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Jest sporo wyłączeń z możliwości zakwalifikowania się do wsparcia tego typu. Nie otrzymają go m.in. osoby, które z własnej winy straciły pracę lub którym bank rozwiązał umowę kredytową przed złożeniem wniosku o pomoc z WFK.

Źródło:

 1. https://www.gov.pl/web/finanse/wakacje-kredytowe-beda-przedluzone-na-2024-r
 2. https://www.money.pl/banki/bedzie-latwiej-splacac-dlugi-fundusz-wsparcia-kredytobiorcow-czekaja-zmiany-7003715411233504a.html
 3. https://www.prawo.pl/biznes/wakacje-kredytowe-w-2024-r-jednak-beda,524652.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły