Emerytura w Holandii dla Polaków – kiedy się należy? Ile wynosi?

emerytura w Holandii ile wynosi

Praca za granicą nierzadko wiąże się z wyższymi zarobkami, czy możliwością poznania nowej kultury. Osoby decydujące się na nią mogą jednak liczyć również na inne, dodatkowe benefity. Jednym z nich jest możliwość otrzymania prawa do zagranicznej emerytury. Tematem dzisiejszego poradnika będzie natomiast emerytura w Holandii. Kto może na nią liczyć? Jak długo trzeba pracować w Holandii, aby móc liczyć na emeryturę w tym kraju? Jak duże pieniądze otrzymamy po osiągnięciu wieku emerytalnego? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dalszej części tekstu.

Emerytura w Holandii

Holandia to bardzo często kierunek, który obieramy decydując się na pracę poza granicami Polski. Obok Niemiec i Wielkiej Brytanii to jedna z najpopularniejszych destynacji. Nic więc dziwnego, że w rozmowach Polaków często pojawia się zagadnienie emerytury w Holandii.Pracując za granicą przez określony czas możemy liczyć na nabycie przywilejów emerytalnych, to możliwe również w Holandii. Podstawowe świadczenie emerytalne w Holandii to AOW. Jego wysokość uzależniona jest od aktualnego, najniższego wynagrodzenia za pracę w Holandii. Każdy rok opłacania składek na ubezpieczenie oznacza dodatkowe 2% do tego rodzaju emerytury.

Suma świadczenia wynikająca z podstawowej emerytury AOW może nie być zbyt duża, choć w porównaniu z polską emeryturą zwykle jest spora. Z tego względu mieszkańcy Holandii, a także osoby pracujące tam nierzadko decydują się na dobrowolne wpłaty składek na dodatkowy fundusz.

Pensja minimalna w Polsce - ile wynosi?

Holenderska emerytura dla emigrantów z Polski

Osoby z Polski, które decydują się na pracę w Holandii lub mieszkają tam, mogą liczyć na otrzymanie holenderskiej emerytury. Ważne jest, aby odprowadzać tam składki emerytalne. Każdy rok opłacania składek oznacza prawo do kolejnych dwóch % emerytury. Podstawą do wyliczenia podstawowej emerytury państwowej jest równowartość miesięcznej pensji minimalnej w Holandii. Aby zwiększyć wysokość emerytury w Holandii można dobrowolnie wpłacać składki na drugi i trzeci filar, podobnie jak w Polsce.

Możliwe jest jednoczesne odbieranie polskiej i holenderskiej emerytury. Zajmie się tym polski ZUS, jeśli w momencie przejścia na emeryturę mieszkasz w Polsce.

Trzy rodzaje emerytury w Holandii

Warto wiedzieć, że emerytura w Holandii to trzy różne rodzaje:

 • AOW, czyli emerytura państwowa przysługująca wszystkim
 • emerytura związana z funduszem opłacanym przez pracodawcę – emerytalne plany pracownicze
 • dodatkowa emerytura z funduszu emerytalnego, do którego dobrowolnie możemy wpłacać pieniądze

Zastanawiając się, ile wynosi emerytura w Holandii, musimy więc wziąć pod uwagę wszystkie trzy rodzaje. Nie wszyscy opłacają dodatkowe składki na dobrowolny fundusz emerytalny. Podobne zależności mamy zresztą także w Polsce, gdzie oprócz “standardowej” emerytury możemy liczyć na dodatkowe pieniądze, jeśli układaliśmy je na specjalny fundusz w ciągu pracy zawodowej.

Najczęściej emerytura z Holandii to po prostu podstawowe państwowe świadczenie emerytalne (AOW). Jeśli dana osoba odprowadzała dodatkowe składki (lub robił to pracodawca), oprócz niej otrzyma dodatkowe świadczenie. W dużej mierze zależy to jednak od wybranego funduszu emerytalnego, czy wysokości wpłat na emeryturę. Z tego względu rozważania o holenderskiej emeryturze powinny dotyczyć państwowej emerytury AOW.

Do kiedy należy się emerytura po śmierci? Emerytura po śmierci świadczeniobiorcy

Co to jest AOW, czyli holenderska emerytura dla wszystkich?

Emerytura dla wszystkich, którzy ukończyli 65 rok życia – to emerytura AOW. Skrót AOW oznacza Algemene Ouderdomswet.Na tę emeryturę mogą liczyć także Polacy mieszkający poza Holandią, którzy mieszkali lub pracowali w tym kraju. Aby otrzymać prawo do odebrania AOW należy spełnić określone warunki – mieszkać lub pracować w Holandii przez określony czas. Jest to związane z ubezpieczeniem AOW.

Każdy rok opłacania składki na ubezpieczenie AOW uprawnia do otrzymania 2% wysokości emerytury AOW. Nie ma tu znaczenia rodzaj wykonywanej działalności, kraj pochodzenia, czy zawód lub wykształcenie.

Co ciekawe, jeśli przysługująca wysokość emerytury AOW jest niska, nie otrzymamy jej co miesiąc. W takiej sytuacji wypłata nastąpi rzadziej, na przykład kwartalnie, a nawet jeden raz w roku. Chodzi o to, aby koszt wypłacania świadczenia nie był zbyt duży w stosunku do samej wartości emerytury AOW.

Komu przysługuje państwowa emerytura w Holandii?

AOW to podstawowe świadczenie emerytalne, przysługuje wszystkim osobom pracującym i mieszkającym w Holandii. Liczy się tu fakt odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wypłaty emerytury zależy natomiast od tego, jak długo konkretna osoba odprowadzała składki. Każdy rok to 2% od podstawy.

Komu przysługuje AOW:

 • osobie, która ukończyła 66 rok życia i 7 miesięcy
 • mieszkańcom holandii lub
 • osobie, która pracowała w Holandii i płaciła tam podatek dochodowy
 • płaciła dobrowolną składkę na ubezpieczenie AOW

Emerytura w Holandii przysługuje wszystkim osobom, które mieszkały lub pracowały w tym kraju i odprowadzały składki.

Ile wynosi emerytura z Holandii?

Podstawowa emerytura AOW, która przysługuje wszystkim mieszkańcom Holandii, a także osobom które kiedyś tam mieszkały/pracowały zależy od najniższej pensji krajowej. Kwota ta jest waloryzowana dwukrotnie w ciągu roku. Zmiana wysokości podstawy holenderskiej emerytury dla wszystkich następuje:

 • 1 stycznia każdego roku
 • 1 lipca każdego roku

Co więcej, każdy miesiąc odbierania podstawowej emerytury w Holandii (AOW) uprawnia nas do dodatku urlopowego. Jest on wypłacany jednorazowo, w maju każdego roku. Wysokość emerytury w Holandii oraz wartość dodatku urlopowego uzależnione są m.in. od tego, czy osoba mieszka samotnie, czy z małżonkiem/partnerem, a także od tego czy ma dziecko poniżej 18 roku życia.

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce?

Osoba, która zawsze mieszkała lub pracowała w Holandii, nabywa prawo do emerytury państwowej w 100%. Za każdy rok mieszkania lub pracy poza Holandią, wysokość podstawowej emerytury jest obniżana o 2%.

Wysokość emerytury w Holandii, która Ci aktualnie przysługuje, sprawdzisz logując się do serwisu online SVB. Holendrzy przewidzieli, jak wielu Polaków interesuje się tym zagadnieniem. W związku z tym serwis internetowy ubezpieczeń emerytalnych, czy rentowych dostępny jest również w języku polskim.

Wysokość emerytury AOW

W tabeli przedstawimy podstawę do wyliczenia miesięcznej emerytury państwowej w Holandii (AOW). Osoby, które od zawsze mieszkają lub pracują w Holandii, otrzymują po prostu 100% świadczenia. W przeciwnym wypadku możemy liczyć na 2% podstawy za każdy rok odprowadzania składek.

Dla kogo świadczenie/rodzajEmerytura w Holandii brutto (na miesiąc)Dodatek wakacyjny (na rok)
Osoba samotna1 458,15 euro904,34  euro
Osoba pozostająca w związku małżeńskim lub mieszkająca wspólnie993,16 euro645,90 euro

Przykład: osoba, która przez 15 lat odprowadzała składki emerytalne w Holandii, może liczyć na emeryturę w wysokości 30% podstawy (15 lat x 2%).

Jak ubiegać się o emeryturę z Holandii?

Na mocy unijnych przepisów osoby mieszkające w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej mają ułatwioną ścieżkę ubiegania się o państwową emeryturę w Holandii. Możemy wnioskować o emeryturę AOW w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym (w przypadku Polaków i mieszkańców Polski) lub w analogicznej instytucji w innym kraju. Wypłata  holenderskiej emerytury również nastąpi za pośrednictwem ZUS-u.

Emerytalne plany pracownicze w Holandii – czym są? Jak dostać dodatkowe pieniądze na emeryturze?

To tak zwany drugi filar emerytury w Holandii. Taka opcja przysługuje wyłącznie pracownikom odprowadzającym składki w Holandii. Jak się okazuje, rozwiązanie jest niezwykle popularne. Ze statystyk wynika, że emerytalne plany pracownicze wybrało około 90% osób w Holandii. Podczas pracy odkładamy po prostu część wynagrodzenia na konto funduszu, a po przejściu na emeryturę możemy liczyć na większą emeryturę.

Indywidualne programy emerytalne w Holandii

Ta opcja jest wybierana najczęściej przez osoby , które prowadzą działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy nie są w końcu objęci programami pracowniczymi.

Pozostałe osoby również mogą jednak dobrowolnie wpłacać pieniądze na dodatkowe programy emerytalne. Emerytura w Holandii będzie dzięki temu wyższa.

Jaki jest wiek emerytalny w Holandii?

Emerytura w Holandii przysługuje osobom, które osiągną minimalny wiek emerytalny. Obecnie wiek emerytalny w wynosi 66 lat i 7 miesięcy. Władze tego kraju zmieniają wiek emerytalny wraz z wydłużaniem się średniej długości życia mieszkańców tego kraju.

Wraz z wydłużaniem się wieku emerytalnego w Holandii rośnie jednak także wysokość najniższego wynagrodzenia, a tym samym podstawa do obliczenia podstawowej emerytury AOW.

Praca w Holandii a wiek emerytalny w Polsce

Unijne przepisy określają to, że praca w innym kraju członkowskim zaliczana jest do stażu pracy. Okres spędzony na pracy w Holandii (a także innych krajach UE) zalicza się więc do wieku emerytalnego i stażu pracownika w Polsce.

Podsumowanie artykułu – dla kogo emerytura w Holandii?

Podstawowym świadczeniem emerytalnym w Holandii jest emerytura AOW. Przysługuje osobom, które mieszkały lub pracowały w tym kraju. Wysokość wypłaty zależy od stażu pracy, a właściwie – od ilości lat, przez które opłacano składki AOW. Poza tym wiele osób w Holandii decyduje się na dodatkową, dobrowolną składkę emerytalną. Może być opłacana przez pracodawcę lub osobę samozatrudnioną. To sposób na zwiększenie wysokości emerytury w Holandii. Jeśli mieszkasz w Polsce możesz wnioskować o emeryturę z Holandii przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (lub podobną instytucję w innym kraju Unii Europejskiej).

Najczęściej zadawane pytania – emerytura w Holandii

Jak otrzymać emeryturę z Holandii?

Holenderska emerytura przysługuje osobom mieszkającym lub pracującym w tym kraju. Podstawowa emerytura to AOW, jest uzależniona od płacenia składek w tym kraju.

Co to jest SVB?

SVP to holenderski system ubezpieczeń społecznych. Odprowadzają tam składki emerytalne (AOW) Holendrzy, osoby mieszkające w Holandii i pracujące tam.

Co to jest AOW?

AOW to emerytura w Holandii dla wszystkich, którzy ukończyli 66 lat i 7 miesięcy. Otrzymują ją Holendrzy, ale także osoby mieszkające poza granicami tego kraju, jeśli spełniły określone warunki. Każdy rok odprowadzania składek AOW w Holandii oznacza otrzymanie dodatkowych 2% wysokości emerytury AOW. Skrót AOW oznacza Algemene Ouderdomswet.

Kto może dostać emeryturę z Holandii?

Prawo do holenderskiej emerytury mają osoby, które mieszkały lub pracowały (lub wciąż to robią) w Holandii. Ważne jest odprowadzanie składek emerytalnych do SVB – holenderskiego systemu społecznego. Każdy rok składkowy zwiększa wysokość podstawowej, państwowej emerytury w Holandii o 2% podstawy wymiaru. Podstawą jest najniższa pensja w danym momencie – jest waloryzowana dwa razy do roku.

Jak wnioskować o emeryturę z Holandii?

Polacy, którym przysługuje prawo do państwowej emerytury w Holandii mogą wnioskować o wypłatę świadczenia w ZUS.

Źródło:

 1. https://www.svb.nl/pl/proste-wyjasnienie
 2. http://pracus.nl/16-artykul.html
 3. https://www.svb.nl/pl/emerytura-aow/wysokosc-emerytury-aow/wysokosc-emerytury-aow
 4. https://www.nalog.nl/pl/news/2022/12/20/kak-izmenyatsya-pensii-v-niderlandax-v-2023-m-novye-cifry/
 5. http://www.dutchables.pl/oferta/renty-i-emerytury-w-holandii.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły