Do kiedy należy się emerytura po śmierci? Emerytura po śmierci świadczeniobiorcy

emerytura po śmierci świadczeniobiorcy

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest sporym powodem do stresu. Dodatkowymi problemami mogą być pewne procedury, z którymi jednak musimy się wtedy zmierzyć. Jedną z dość niespodziewanych, choć dość częstych sytuacji jest otrzymana emerytura po śmierci świadczeniobiorcy.  Co wtedy zrobić? Czy należy ją zwrócić i w jaki sposób to zrobić? A może przez pewien czas po śmierci bliskiej osoby można odebrać jej emeryturę bez konieczności jej zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Emerytura po śmierci świadczeniobiorcy

Mało kto wie, co zrobić z pieniędzmi otrzymanymi przelewem lub odebranymi od listonosza. Emerytura po śmierci świadczeniobiorcy jest więc nie tylko sporym zaskoczeniem, ale powodem do rozważań. W poniższym artykule postaramy się rozwiązać ten problem i podpowiedzieć, co wtedy zrobić.

Kiedy należy zwrócić emeryturę zmarłego?

W informacjach przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dowiemy się, co zrobić w przypadku otrzymania emerytury po śmierci świadczeniobiorcy. Przede wszystkim trzeba zastanowić się, za jaki miesiąc przyszła emerytura po śmierci świadczeniobiorcy. Jeżeli był to miesiąc, w którym zmarłemu przysługiwała emerytura, nie musimy jej oddawać. Nie ma wtedy znaczenia, w którym dniu miesiąca zmarł świadczeniobiorca. Nawet, jeśli śmierć miała miejsce w pierwszym dniu miesiąca, za który odebraliśmy emeryturę po zmarłym, nie trzeba jej odsyłać do ZUS. W takiej sytuacji pieniądze przypadają rodzinie zmarłego. Mogą na przykład, oprócz zasiłku pogrzebowego, pomóc w organizacji pogrzebu, stypy, itp

Z zupełnie inną sytuacją będziemy jednak mieli do czynienia, kiedy odbierzemy emeryturę po śmierci świadczeniobiorcy już za kolejny miesiąc. Jeżeli otrzymaliśmy (np. przelewem na konto bankowe lub pieniądze doręczył listonosz) emeryturę za miesiąc, w którym świadczeniobiorca już nie żył, musimy zwrócić środki. Jeżeli osoba uprawniona do odebrania emerytury zmarła w jednym miesiącu, a świadczenie dotyczy kolejnego – trzeba po prostu oddać pieniądze.

Nienależna emerytura po śmierci świadczeniobiorcy – jak ją oddać?

Wiemy już, kiedy należy zwrócić nie przysługującą już w kolejnym miesiącu emeryturę po śmierci świadczeniobiorcy. Jak to zrobić? Sprawa jest bardzo prosta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po prostu skontaktuje się z bankiem, na które wpłynęła emerytura. Najczęściej jest to po prostu bank, w którym emeryt miał swoje konto bankowe. Można więc powiedzieć, że środki wrócą do ZUS-u bez udziału rodziny zmarłego. Jest jednak pewien warunek. Nie mogą zostać w międzyczasie pobrane z konta osoby zmarłej. Jeżeli więc rodzina oceni, że emerytura, która wpłynęła na konto, już nie przysługiwała zmarłemu, warto po prostu zostawić pieniądze na koncie.

Co natomiast zrobić, gdy emeryturę przynosił zmarłemu listonosz? Jeżeli uznamy, że emerytura nie jest już należna, nie odbieraj jej. Rodzina powinna wtedy poinformować listonosza o całej sytuacji. Także w tej sytuacji pieniądze po prostu wrócą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli jednak je podejmiemy, najpewniej ZUS po prostu skontaktuje się z rodziną zmarłego. Dostanie wtedy informacje, jak zwrócić nienależną emeryturę po śmierci świadczeniobiorcy.

Wypłata niezrealizowanego świadczenia emerytralnego po zmarłej osobie

Jeżeli rodzina nie odbierze emerytury po śmierci świadczeniobiorcy, a ta jej się należała, można ją otrzymać w przyszłości. Rodzina ma aż dwanaście miesięcy na złożenie do ZUS-u specjalnego wniosku. Pismo nosi nazwę “wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia”. Nawet jeśli nie odebrałeś emerytury po śmierci świadczeniobiorcy, bądź została ona zwrócona, można odzyskać te pieniądze.

Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia

Kiedy warto złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia? Właściwie można zrobić to w każdej sytuacji kiedy rodzina podejrzewa, że przysługuje jej emerytura po śmierci świadczeniobiorcy. Po otrzymaniu takiego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oceni sytuację. Zakończy się to wydaniem decyzji formalnej. Jeśli jest pozytywna, rodzina może liczyć na wypłatę środków.

Jak złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie zmarłej? Należy wypełnić druk ENS.Rodzina zmarłego świadczeniobiorcy ma na to 12 miesięcy, a druk wysyłany jest przez Internet. Posłuży do tego platforma PUE ZUS.

Kiedy ZUS może zażądać oddania wypłaconej emerytury?

Najczęściej będzie to miało miejsce w sytuacji, kiedy emeryt odbierał swoje świadczenie od listonosza. Jeśli żyje, a listonosz przynosi emeryturę (lub np. rentę, rentę rodzinną, świadczenie przedemerytalne, itp.)  to z pewnością środki są należne. Sytuacja zmienia się, gdy świadczeniobiorca umiera. Wtedy listonosz nie powinien wypłacać środków rodzinie. Czasem jednak jest inaczej. Jeśli rodzina odbierze emeryturę po zmarłym świadczeniobiorcy, ZUS zażąda zwrotu środków. Mowa o pełnej kwocie brutto świadczenia.

Aby rodzina zmarłego emeryta lub rencisty nie była narażona na dodatkowy stres i formalności, warto po prostu wiedzieć, kiedy można odebrać emeryturę po zmarłym.

Kiedy zmarły traci prawo do emerytury/renty?

Wraz ze śmiercią świadczeniobiorcy ustaj jego prawo do otrzymywania emerytury lub renty. Jeśli śmierć następuje przed dniem wypłaty świadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę. Jeśli zgon nastąpił jednak już po tej dacie, ZUS zatrzyma wypłaty od kolejnego miesiąca. Istnieje więc pewien okres, w którym rodzina może odebrać emeryturę bezpodstawnie. Z drugiej zaś strony może się zdarzyć, że ZUS nie wypłaci przysługującej emerytury po zmarłym świadczeniobiorcy. Jeśli tak będzie, środki nie przepadną. Zgodnie z przytoczonymi wcześniej informacjami, rodzina ma 12 miesięcy na złożenie wniosku. ZUS wypłaci należne środki.

Niezrealizowane świadczenie społeczne

W opisanej przed chwilą sytuacji mówimy właśnie o niezrealizowanym świadczeniu z ZUS. Termin ten może być użyty właśnie w odniesieniu do emerytury po zmarłej osobie, która nie została wypłacona, a przysługiwała rodzinie.

Z tą samą sytuacją mamy do czynienia także w innym przypadku. O niezrealizowanym świadczeniu mówimy, gdy zmarłą osoba niedawno przed śmiercią złożyła do ZUS wniosek o emeryturę lub rentę. Być może świadczenie jej przysługiwało, ale nie zostało wypłacone ze względów proceduralnych. Niezrealizowane świadczenie społeczne po osobie zmarłej może odebrać uprawniony do tego członek rodziny.

Kto może odebrać emeryturę po zmarłym świadczeniobiorcy?

Warto też zastanowić się nad tym, kto ma prawo do pieniędzy z emerytury osoby zmarłej. Także tę kwestię regulują polskie przepisy. Najpierw środki są należnego małżonkowi lub dzieciom zmarłego świadczeniobiorcy, jeśli tworzyli z nim wspólne gospodarstwo domowe. W dalszej kolejności jest to mąż lub żona zmarłego lub jego dzieci, którzy nie prowadzili wspólnie gospodarstwa domowego. W razie braku dzieci i małżonka, świadczenie przysługuje dalszej rodzinie lub osobie, która utrzymywała emeryta lub rencisty przed śmiercią.

Wzór wniosku o wypłatę niezrealizowanego świadczenia z ZUS

Aby złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia z ZUS, należy przygotować kilka dokumentów:

  • odpis aktu zgonu
  • odpisy aktu urodzenia lub aktu małżeństwa (w przypadku dzieci/małżonka)
  • dowody na prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, dowody potwierdzające utrzymywanie zmarłej osoby

Te dokumenty należy dołączyć do druku ENS i przesłać do ZUS przez PUE ZUS. Następnie wystarczy oczekiwać na decyzję w tej sprawie. Ostatnim etapem jest wypłata niezrealizowanego świadczenia.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły