Dofinansowanie za zatrudnienie emeryta. Kiedy będzie można skorzystać z 1800+?

dofinansowanie za zatrudnienie emeryta

Dofinansowanie za zatrudnienie osoby, która ukończyła wiek emerytalny, to relatywnie nowy pomysł. O wprowadzeniu takiego planu w życie można było usłyszeć jeszcze kilka miesięcy temu. Od stycznia 2023 roku funkcjonuje jednak program pilotażowy, który pozwala określonym grupom na skorzystanie z dodatkowych środków. W założeniach takie wsparcie ma poprawić aktywność zawodową wśród seniorów, a także odciążyć pracodawców. Zobaczmy, w jakiej formie funkcjonuje obecnie dofinansowanie za zatrudnienie emeryta, i kiedy będzie można skorzystać z świadczenia 1800+. 

Dlaczego rząd planuje dofinansowanie za zatrudnienie emeryta?

Polskie społeczeństwo się starzeje, na co doskonale wskazują wykresy mediany wieku obywatela Polski, sporządzane przez Główny Urząd Statystyczny. O ile w 2011 roku mediana wynosiła 38 lat, tak dekadę później, w 2021 roku mediana wynosiła 42 lata. W związku z tym postępującym zjawiskiem zwiększa się liczba seniorów, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal kontynuują pracę zarobkową. 

Przyczyną takiej sytuacji mogą być przede wszystkim czynniki ekonomiczne, w tym rosnąca inflacja, przekładająca się bezpośrednio na ceny towarów i usług. To sprawia, że seniorowi coraz trudniej utrzymać się z oszczędności, renty lub emerytury – nawet jeżeli jego świadczenie podlega corocznej waloryzacji. W skrajnych przypadkach osoby starsze bez perspektyw na podjęcie się pracy zaciągają pożyczki pod zastaw lub chwilówki. 

Czy aktywizacja zawodowa emerytów ma sens?

Wysoka aktywizacja zawodowa społeczeństwa jest zjawiskiem pozytywnym i bezpośrednio wpływa na stan polskiej gospodarki. Plany rządu dotyczące dofinansowań i programów wsparcia zapowiadają się korzystnie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W ten sposób seniorzy będą częściej postrzegani jako kandydaci do pracy, a przedsiębiorcy będą mogli uzupełnić braki kadrowe i zminimalizować koszty. 

Niemal co piąta osoba w Unii Europejskiej, czyli około 100 milionów ludzi, ma 65 lub więcej lat. Prognozy demograficzne wskazują na to, że procentowy udział osób po 60. roku życia będzie się zwiększał przez następne dekady. Może to doprowadzić do znacznego przeciążenia obecnego systemu emerytalnego. Opisywany program dofinansowań, jak i wiele innych rozwiązań, mogą tą sytuację zmienić. 

Kiedy pojawi się dofinansowanie za zatrudnienie emeryta?

Poszczególne grupy obywateli mają gorszą pozycję na rynku pracy. Mowa tutaj o podziale ze względu na wiek, kiedy to pracodawcy chętniej zatrudniają osoby młode, stroniąc od zatrudniania seniorów. Projekt ustawy przewiduje równe traktowanie ze względu na wiek, narodowość, rasę, płeć, religię lub wyznanie, przekonania polityczne i orientację. Na skutek ustawy, nierówności pod względem zatrudnienia mają zostać zmniejszone. 

Prace nad projektem ustawy, której celem jest zwiększenie aktywności zawodowej w polskim społeczeństwie, trwają już od zeszłego roku. Początkowo zakładano, iż projekt owej ustawy wejdzie w życie już na początku 2023 roku, ale tak się jednak nie stało. Dlaczego? Otóż projekt nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu i Senatu, gdyż nadal jest opiniowany. Niestety, na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy dokładnie ustawa zacznie obowiązywać i kiedy planowane dofinansowanie za zatrudnienie emeryta będzie dostępne. 

Ile wynosi dopłata za zatrudnienie emeryta?

Wysokość finansowania ma być równa 50% obecnego minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3490 złotych. Byłoby to więc 1745 złotych dopłaty dla przedsiębiorcy, ale należy pamiętać, że w tym roku minimalna płaca krajowa wzrośnie. Od 1 lipca 2023 roku będzie wynosiła 3600 złotych, co oznacza dofinansowanie za zatrudnienie emeryta w wysokości 1800 złotych brutto. 

Nie jest to przy tym świadczenie jednorazowe, ponieważ przewidywany czas comiesięcznej wypłaty dofinansowania wynosi 24 miesiące. Dofinansowanie będzie wypłacane pod warunkiem, że dany emeryt nadal będzie pracował w danym zakładzie pracy. Kwota minimalnego wynagrodzenia co jakiś czas ulega zmianie, więc można założyć, że wysokość dofinansowania będzie zmieniać się w nawet trakcie realizacji programu. 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie jest przeznaczone dla przedsiębiorców działających na terenie Polski, ale nie będzie przyznawane bezwarunkowo. Głównym kryterium przyznawalności dofinansowania jest zapewnienie emerytowi stabilności zatrudnienia. Oznacza to konieczność zatrudnienia emeryta na przynajmniej 12 miesięcy po okresie wypłacania dofinansowania. W czasie zatrudnienia senior nie może pobierać emerytury. 

Na czym polega pilotażowy projekt dofinansowania?

To, że dofinansowanie za zatrudnienie emeryta 1800+ nie jest jeszcze dostępne, nie oznacza, że pracodawcy nie mogą skorzystać z żadnej formy wsparcia. Od 1 stycznia do końca 2023 roku trwa pilotażowy projekt „Dobry pracownik nie ma wieku”, wprowadzony przez warszawski Urząd Pracy. Projekt jest dobrą szansą dla emerytów, aby ponownie wejść na rynek pracy, a także zwiększyć swoje kompetencje i zarobki. 

Urząd Pracy, realizując pilotażowy projekt, zapewnia pracodawcom 1500 złotych dofinansowania przez okres 6 miesięcy, jeżeli zatrudniają oni danego seniora. W przypadku stażu, stypendium stażowe wypłaca Urząd Pracy. Oznacza to możliwość zyskania nowego, przeszkolonego pracownika przy relatywnie niskich nakładach finansowych. 

Co zyskuje senior?

  • dodatkowe środki – wynagrodzenie może być znacznie większe, niż kwota świadczenia emerytalnego z dodatkami. Dzięki temu senior ma więcej pieniędzy na własne wydatki i potrzeby. 
  • wszechstronność – szkolenia i staże z Urzędu Pracy pozwalają nabyć nowe kompetencje. Pozwala to na rozpoczęcie pracy w nowym zawodzie, nawet jeżeli wcześniej nie było z nim styczności. 
  • większe możliwości na rynku pracy – pieniądze z dofinansowania zachęcają pracodawców do zatrudniania większej ilości seniorów. Eliminuje to problem wykluczenia na rynku pracy i pozwala tworzyć zróżnicowane, wydajne zespoły. 
  • doskonalenie kompetencji cyfrowych – senior mający problemy z obsługą nowoczesnych urządzeń może nabyć niezbędne umiejętności. Tym samym, codzienne funkcjonowanie będzie znacznie łatwiejsze. 

Co zyskuje pracodawca?

  • doświadczony pracownik – osoby, które ukończyły wiek emerytalny, zazwyczaj mają za sobą spory bagaż doświadczeń i długi czas stażu. Dla pracodawcy będzie to spora korzyść, szczególnie jeśli senior wcześniej miał do czynienia z podobnym zawodem lub pracował na tym samym stanowisku. 
  • mniejsze koszty – 1500 złotych miesięcznie, wypłacane przez kolejne pół roku, znacząco obniżają koszt zatrudnienia seniora. To dobra szansa, aby pozyskać dobrego pracownika bez znacznego obciążania budżetu firmy!
  • wdrożenie pracownika do firmy – dzięki stażom z dofinansowaniem pracodawca może bez dodatkowych kosztów poznać pracownika i sprawdzić, jak radzi sobie w danym miejscu pracy. 
  • zróżnicowany zespół – środowiska pracy o większej różnorodności są zazwyczaj bardziej efektywne i wydajne. 

Czy dofinansowanie za zatrudnienie emeryta wystarczy?

Wiele osób śledzących temat zastanawia się, czy dofinansowanie za zatrudnienie emeryta w wysokości 1800 złotych wystarczy, aby znacząco poprawić sytuację zarówno seniorów, jak i przedsiębiorców. Takie rozwiązanie z pewnością zachęci pracodawców do zatrudniania osób starszych, ale może okazać się niewystarczające, aby znacząco zwiększyć aktywność zawodową. 

Należy tutaj zwrócić uwagę na różne dodatki do emerytury, jakie mogą pobierać seniorzy. Przykładem są “trzynastki” i “czternastki”, które znacząco zwiększają roczny budżet danego seniora. Ponadto, spora część osób w wieku emerytalnym przepracowała już w swoim życiu wiele lat, i niechętnie patrzy na perspektywę powrotu na rynek pracy. Wskazuje na to m.in. niskie poparcie pomysłu podwyższenia wieku emerytalnego. 

Z pewnością znajdą się jednak osoby starsze, które chętnie wrócą na rynek pracy, a program dofinansowań im to umożliwi. Dla seniora chętnego do zwiększenia swoich kompetencji i możliwości, będzie to niebywała szansa na rozwój, a jednocześnie dodatkowe środki. Pracodawca może z kolei liczyć na doświadczonego pracownika i wsparcie finansowe udzielane w ramach programu. 

Źródła:

https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/praca-na-emeryturze-pilotazowy-projekt-dla-emerytow-i-pracodawcow

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły