Deklaracja CEEB – jak wypełnić?

Deklaracja CEEB - jak wypełnić?

Obecnie wiele działań podejmowanych przez władze podyktowane jest pobudkami ekologicznymi. W związku z niektórymi przepisami i właściciele domów muszą spełnić pewne formalności. Wśród nich znajdziemy konieczność wypełnienia dokumentu, jakim jest deklaracja CEEB. Prawie każdy właściciel lub zarządca nieruchomości musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Znajduje się tam informacja o źródle ciepła. Jak wypełnić taką deklarację i do kiedy mamy na to czas? Zapraszamy do naszego poradnika.

Deklaracja źródła ciepłą do CEEB – co to jest deklaracja CEEB?

Obowiązek wypełniania deklaracji CEEB pojawił się już w 2021 roku. Mimo tego wielu zarządców i właścicieli nieruchomości nie uzupełniło jeszcze tego dokumentu.  Chociaż konieczność wypełnienia deklaracji CEEB może wydawać się nieco uciążliwa, warto spojrzeć na to z innej perspektywy. Całe przedsięwzięcie ma na celu względy ekologiczne. Mówimy więc o naszym wspólnym interesie i poprawie czystości powietrza. Deklaracje CEEB muszą wypełnić i wysłać właściciele i zarządcy nieruchomości, których moc źródła ciepła nie przekracza 1 megawata.

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków trafią docelowo informacje na temat źródeł ciepła we wszystkich budynkach w Polsce. Na tej podstawie władze mogą natomiast podjąć dalsze kroki sprzyjające poprawie jakości powietrza. Plan polskich ustawodawców zakłada jednak konieczność wcześniejszego poznania sposobów ogrzewania naszych nieruchomości.

Dane na temat źródeł ciepła trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ich źródłem są właśnie deklaracje CEEB. Złożenie deklaracji jest oczywiście bezpłatne.

Kredyt na remont domu - najlepsze oferty

Co zawiera deklaracja CEEB?

W każdej deklaracji CEEB znajdują się podstawowe informacje na temat źródła ciepła w danym budynku. Deklarację wypełniają i składają właściciele nieruchomości lub ich zarządcy (np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, itp.). Każda deklaracja CEEB zawiera następujące informacje:

 • informacje o budynku
  • dokładny adres
  • rodzaj zabudowy
  • liczba lokali
 • liczba źródeł ciepła
 • opis kotłów grzewczych i ich charakterystyka (jeśli źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe)
 • informacje kontaktowe osoby/podmiotu składającej deklarację CEEB

Odmowa dodatku węglowego - jak się odwołać?

Kto składa deklarację CEEB?

Deklaracja CEEB musi zostać złożona przez właściciela budynku lub jego zarządcę. Dotyczy to wszystkich budynków, których źródło ciepła ma moc, która nie przekracza 1 MW (megawat). Obowiązek taki mają także właściciele budynków, które powstały przed utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w roku 2021.

Złożenie deklaracji CEEB jest także obowiązkowe dla osób, w których budynku zmodernizowano źródło ciepła, na przykład zmieniono je.

Warto dodać, że obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji pojawia się również w przypadku budynków niemieszkalnych. Deklaracja CEEB jest obowiązkowa także wtedy, gdy nie używamy źródła ciepła w danym budynku.

Będzie dodatek do drewna - ile wynosi dopłata?

Poprawne wypełnienie deklaracji CEEB

Istotne jest wypełnienie wszystkich pól dokumentu. Deklaracja CEEB powinna być uzupełniona starannie i zawierać prawdziwe informacje, zgodne z najlepszą wiedzą właściciela lub zarządcy budynku. Następnie możemy ją przekazać na trzy sposoby:

 • tradycyjnie – w placówce urzędu gminy właściwego dla lokalizacji budynku
 • listownie – drogą korespondencji papierowej, wysyłając list na adres urzędu gminy
 • przez Internet – to najwygodniejszy sposób, wystarczy skorzystać ze strony ceeb.gov.pl (tam też znajdziemy wzór deklaracji CEEB do uzupełnienia)

Jak wysłać deklarację CEEB online?

W pierwszej kolejności wchodzimy na stronę ceeb.gov.pl. Tam logujemy się, korzystając z profilu zaufanego, e-dowodu lub usługi Moje ID. Tam wybieramy rodzaj deklaracji CEEB:

 • formularz A – dla budynków mieszkalnych
 • formularz B – dla budynków niemieszkalnych i użytkowych

Następnie należy wypełnić wszystkie pola i wysłać deklarację. Cały proces jest prosty i dobrze opisany, każdy powinien więc sobie z nim poradzić.

Jak potwierdzić profil zaufany?

Termin złożenia deklaracji CEEB

Tu mamy dwie sytuacji, w zależności od terminu oddania budynku do użytku lub instalacji źródła ciepła. Jeśli stało się to przed 1 lipca 2021 roku, termin upłynął 30 czerwca 2022 roku. Jeżeli wciąż nie wysłałeś deklaracji CEEB, warto zrobić to najszybciej. Aby uniknąć kary, warto złożyć tzw. czynny żal. Zwykle pozwala to uchronić się przed niepotrzebnymi opłatami . Jeżeli natomiast źródło ciepłą zostało zamontowane po 1 lipca 2021 roku, termin na wysłanie deklaracji CEEB to 14 dni.

Za brak złożenia deklaracji CEEB w terminie grozi grzywna. Jej podstawowa wysokość to 500 złotych. W skrajnych przypadkach, najczęściej jeśli sprawa kończy się na drodze sądowej, wysokość kary może urosnąć nawet 10-krotnie. Mówimy więc o grzywnie za brak deklaracji w wysokości do 5000 złotych.

Podsumowanie artykułu

Każdy właściciel lub zarządca budynku powinien wypełnić i wysłać deklarację CEEB. To proste i zajmuje tylko kilka minut, szczególnie jeśli wypełnimy wniosek przez Internet. Wystarczy wejść na rządową stronę ceeb.gov.pl i zalogować się (np. profilem zaufanym). Mamy na to 14 dni od zamontowania źródła ciepła (np. po ukończeniu budowy budynku, czy modernizacji sposobu ogrzewania). Kara za brak złożenia deklaracji w terminie to od 500 do 5000 złotych.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest deklaracja CEEB?

To dokument, który opisuje, jakie źródło ciepła znajduje się w Twoim budynku. Wypełniają go właściciele lub zarządcy budynków, także niemieszkalnych i użytkowych.

Kto musi wypełnić deklarację CEEB?

Deklaracja CEEB trafia do urzędu gminy, można dostarczyć ją osobiście, listownie lub na stronie www. Musi ją wypełnić każdy właściciel lub zarządca budynku, jeśli źródło ciepła ma poniżej 1 MW mocy.

Źródło:

 1. https://www.money.pl/gospodarka/kontrola-zrodel-ciepla-oto-kto-moze-zapukac-do-naszych-drzwi-6868984257739360a.html
 2. https://www.gov.pl/web/gov/zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły