Czy za długi można stracić auto? Kiedy komornik nie może zająć samochodu?

zajęcie komornicze samochodu

W przypadku nie spłacania swoich zobowiązań trzeba się liczyć z wieloma przykrymi konsekwencjami. Pierwszą z nich jest oczywiście naliczanie karnych odsetek i dodatkowych opłat. Gdy to nie pomaga, wierzyciel zwykle oddaje sprawę do firmy windykacyjnej. Czasami udaje się dogadać z windykacją, w przeciwnym wypadku sprawa braku zapłaty należności może trafić na drogę sądową. Gdy komornik rozpoczyna swoje działania, przebieg egzekucji komorniczej może przybrać różne formy. Czasem nie ma dobrych sposobów na to jak uchronić się przed komornikiem, a ten najczęściej zaczyna od zajęcia rachunku bankowego. Gdy zgromadzone tam środki są zbyt niskie do spłaty zadłużenia, może dojść do przejmowania innego majątku, w tym zajęcia komorniczego samochodu. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze komornik może zająć auto. Zapraszamy zatem do lektury naszego artykułu, który powinien przybliżyć Ci, czym jest zajęcie komornicze samochodu i jak się przed nim chronić.

Egzekucja komornicza – co może zająć komornik?

Zajęcie komornicze samochodu jest tylko jednym z działań w ramach egzekucji komorniczej. Komornik może zająć rachunek bankowy, zabrać zgromadzone oszczędności lub zająć mieszkanie i oddać je na licytację komorniczą. Choć wiele osób wini w takiej sytuacji komornika sądowego za utratę swojego majątku i pieniędzy, w rzeczywistości komornik działa jedynie w imieniu wierzyciela. To po prostu urzędnik państwowy, którego obowiązuje szereg przepisów. Komornik zawsze prowadzi egzekucję komorniczą dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności dla tytułu egzekucyjnego. Odbywa się to na mocy wyroku sądowego (czasem zaocznego) lub nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym.

Trzeba jednak wiedzieć, że komornik nie powinien w takiej sytuacji działać z zaskoczenia. Dłużnik powinien wcześniej otrzymać stosowną informację, zarówno o skierowaniu sprawy na drogę sądową jak i oddaniu jej do komornika. Najpierw wierzyciel powinien jednak wysłać przedsądowy nakaz zapłaty należności. Jeżeli formalności nie zostały dopełnione, możesz ubiegać się o umorzenie egzekucji komorniczej.

Co zabiera komornik najpierw?

Ciężko powiedzieć, co najpierw zajmuje komornik. W ramach egzekucji ma bowiem sporo możliwości, jak między innymi:

Zajęcie komornicze samochodu jest więc jedną z możliwości, które ma komornik sądowy. Najczęściej jednak komornik wybiera inne sposoby egzekucji. Dlaczego tak jest? Zajmowanie samochodu przez komornika jest dość uciążliwe, zarówno dla dłużnika jak i samego komornika. Ten może bowiem mieć problem ze sprzedażą pojazdu w ramach licytacji. Są także pewne warunki, kiedy komornik nie ma prawa zająć samochodu, piszemy je w dalszej części tekstu.

Zajęcie komornicze samochodu

Komornik ma kilka sposobów na to, by poznać majątek dłużnika wobec którego prowadzi egzekucję. Przede wszystkim może zażądać od osoby, wobec której prowadzi egzekucję, by wyjawiła mu swój majątek. To często bardzo skuteczny sposób, ponieważ w razie zatajenia części majątku dłużnik może otrzymać surową karę(nawet 5.000 złotych). O tym, że osoba zadłużona jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, komornik może się też dowiedzieć z CEPIK. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to baza danych, w której komornik może sprawdzić dłużników. Z łatwością odnajdzie tam informację o posiadanym samochodzie. Wystarczy, że w wyszukiwarce CEPIK wpisze numer PESEL osoby, której majątek chce poznać.

Jak komornik zajmuje samochód dłużnika? To dość proste. Po prostu wysyła odpowiednie pismo do dłużnika. Jest w nim informacja o konieczności odstawienia konkretnego pojazdu na parking strzeżony, przekazanie samochodu bezpośrednio komornikowi lub pozostawienie go pod własną opieką. Wtedy też dłużnik i komornik podpisują odpowiedni formularz. Zawarta jest w nim informacja o tym, pod czyim nadzorem pozostaje samochód w trakcie egzekucji. Decyduje o tym oczywiście sam komornik.

Komornik i dłużnik wyceniają wartość pojazdu, gdy jest to utrudnione, komornik powołuje biegłego. Jest tak także zawsze wtedy, gdy wartość pojazdu przekracza 25 tysięcy złotych,

Czy są sytuacje, w których komornik nie może zająć samochodu dłużnika?

Gdy komornik sprawdzi w CEPIK, że dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, nie ma możliwości ucieczki od zajęcia komorniczego samochodu. Nawet jeśli w tym momencie dłużnik przepisze prawo własności na inną osobę lub spróbuje sprzedać pojazd, może to byću uznane za próbę ukrycia majątku lub jego części przed komornikiem. Ten wtedy zastosuje tzw. skargę pauliańską, może też nałożyć karę na dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

W polskim prawie przewidziano jednak pewien wyjątek od możliwości zajęcia samochodu przez komornika. Komornik nie zrobi tego, jeśli samochód służy dłużnikowi do pracy. Gdy otrzymasz od komornika pismo z żądaniem odstawienia samochodu i informacją o jego zajęcia, poinformuj go i udowodnij, że samochód służy Ci do prowadzenia działalności zarobkowej. Dotyczy to między innymi taksówek, busów, pojazdów służących do dostawy jedzenia. Wtedy samochód jest zwolniony z egzekucji komorniczej i nie podlega zajęciu.

Licytacja komornicza samochodu – kto ustala cenę wywoławczą?

Jak przebiega licytacja komornicza samochodu? Jest podobna do licytacji innych składowych majątku, na przykład do licytacji mieszkania. W pierwszej kolejności komornik wycenił wartość pojazdu. Czasami może porównać jego cenę do rynkowych cen podobnych samochodów, często jednak pomaga w tym rzeczoznawca. Licytacja komornicza jest publiczna i każdy może w niej uczestniczyć. Informacja o licytacjach znajduje się w Internecie, często też na tablicach ogłoszeniowych w sądzie. Osoby zainteresowane zakupem danego pojazdu stawiają się na licytacji, którą wygrywa osoba dająca najwyższą ofertę zakupu.

Cena wywoławcza samochodu na licytacji komorniczej to ⅔ jego wartości. Spada do 50% wartości rynkowej auta w kolejnej licytacji, jeśli pierwsza licytacja nie zakończy się sprzedażą. Jeśli nie ma chętnych na kupno pojazdu nawet w cenie równej ½ jego wartości, komornik zaprzestaje dalszych czynności. Wtedy pojazd wraca do dłużnika i zostaje zwolniony od zajęcia komorniczego. Może natomiast zostać zajęty, na przykład w ramach ponownego postępowania egzekucyjnego.

Co zrobić, jeśli komornik zajmuje samochód? Zajęcie komornicze samochodu i co dalej?

Dowiadujesz się o zajęciu komorniczym samochodu – co teraz? Właściwie ciężko wskazać na jakąś możliwość obrony chyba że pojazd jest wykorzystywany w trakcie działalności zarobkowej. Wtedy taką informację należy przedstawić komornikowi, który zaniecha egzekucji z samochodu. W innych sytuacjach można próbować pisać różne wnioski, na przykład skargę na działania komornika, zwykle okazuje się to jednak bezskuteczne. Zawsze rozwiązaniem pozostaje też oczywiście spłata zadłużenia, a także kosztów postępowania komorniczego. W tym celu można skorzystać na przykład z pożyczki dla zadłużonych z komornikiem.

Zajęcie komornicze samochodu – podsumowanie

Zajęcie pojazdu przez komornika możliwe jest w ramach egzekucji komorniczej. Komornik informuje dłużnika o tym, kto będzie sprawował opiekę nad pojazdem i czy musi odstawić samochód na wskazany parking. Komornik ocenia wartość pojazdu, czasem przy udziale rzeczoznawcy. Następnie pojazd trafia na licytację komorniczą, której cena wywoławcza to ⅔ rynkowej wartości pojazdu. Egzekucji komorniczej nie podlegają jedynie samochody używane do działalności zarobkowej.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły