Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Ubezpieczenie kredytu często towarzyszy bankowym produktom finansowym, w szczególności gdy mowa jest o wysokich kwotach. Taki rodzaj zabezpieczenia jest korzystny przede wszystkim dla banku, ponieważ chroni go przed ryzykiem braku możliwości odzyskania pieniędzy. Dla klientów również jest to atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ daje ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, wpływającymi na możliwość spłaty w terminie. Często pojawia się pytanie o to, czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe. Postanowiliśmy to sprawdzić i rozwiać wątpliwości.

Ubezpieczenie kredytu – na czym polega? 

Na samym początku warto przypomnieć, czym jest ubezpieczenie kredytu. Jest to usługa oferowana wraz z bankowymi produktami finansowymi, pełniąca zbliżoną rolę do zabezpieczenia kredytu. Z takim ubezpieczeniem mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy dane zobowiązanie opiewa na bardzo wysoką kwotę, bądź gdy osoba wnioskująca ma niską zdolność kredytową

Jaką rolę pełni ubezpieczenie kredytu?

  • Dla banku – ubezpieczenie chroni bank przypadkami, w których odzyskanie pieniędzy od klienta byłoby niemożliwe. Tym samym, ubezpieczenie kredytu znacząco obniża ryzyko kredytowe. 
  • Dla kredytobiorcy – dzięki ubezpieczeniu klient zyskuje ochronę na wypadek, gdyby nieprzewidziane zdarzenie uniemożliwiło mu terminową spłatę. Ponadto, ubezpieczenie często jest niezbędne, aby skorzystać z określonych zobowiązań.

Chcecie znaleźć więcej informacji o ubezpieczeniu kredytu? Sprawdźcie również nasz osobny wpis:

Ubezpieczenie kredytu – czy warto je wykupić?

Jaki jest zakres ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Samo pojęcie ubezpieczenia kredytu niewiele mówi osobom, które po raz pierwszy sięgają po kredyt gotówkowy. Tak naprawdę pojęcie to nie jest ustandaryzowane i zakres polisy różni się w zależności od wybranej instytucji bankowej oraz jej oferty. 

Ubezpieczenie kredytu obejmuje najczęściej:

  • polisę na życie – ubezpieczenie od zgonu kredytobiorcy, w przypadku którego to bank spłaca całe zobowiązanie po śmierci osoby zaciągającej kredyt, toteż dług nie przechodzi na spadkobierców. Na taką opcję często decydują się małżonkowie zaciągający kredyt wspólnie. 
  • ubezpieczenie od wypadków – nieprzewidziane zdarzenia, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, często prowadzą do problemów ze spłatą zobowiązań. Zazwyczaj rozróżnia się osobno ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa oraz na wypadek niezdolności do pracy, jednak oba gwarantują klientowi ochronę finansową. Gdy dojdzie do wypadku, to ubezpieczyciel zobowiązany jest do spłaty zobowiązania. 
  • ubezpieczenie od utraty pracy – takie rozwiązanie chroni ubezpieczonego przed problemami w spłacie zobowiązania, pod warunkiem że utrata pracy nie nastąpiła z jego winy. Taki rodzaj polisy obowiązuje po określonym czasie od utraty pracy – zazwyczaj jest to od 60 do 90 dni. 

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

To, że ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe to mit – jest to jedynie opcjonalna usługa, z której klient może, ale nie musi skorzystać. Banki mogą zachęcać klienta do wykupienia ubezpieczenia (np. oferując korzystniejsze warunki kredytowania), ale nie mogą zmusić go do skorzystania z usługi w trakcie spłaty zobowiązania. 

Zdarzają się również sytuacje, w których bez wykupionego ubezpieczenia bank odmówi udzielenia kredytu – w końcu stanowi on formę zabezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że skorzystanie z ubezpieczenia będzie jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Można zdecydować się na inne zabezpieczenie, lub poprawić swoją zdolność kredytową na tyle, że nie będzie ono konieczne. 

Czy z ubezpieczenia kredytu gotówkowego można zrezygnować?

Każdy klient może odstąpić od umowy ubezpieczenia kredytu gotówkowego, pod warunkiem że zrobi to w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Po tym czasie możliwe jest jedynie wypowiedzenie umowy, przy którym klientowi nie przysługuje zwrot całej składki ubezpieczeniowej, a jedynie jej części. 

Co ważne, zrezygnowanie z ubezpieczenia może wiązać się z aktualizacją harmonogramu spłaty zobowiązania. Dzieje się tak gdy bank z powodu wykupu ubezpieczenia udzielił kredytu na specjalnych, korzystniejszych warunkach. Po rezygnacji harmonogram spłaty będzie wyglądał tak, jakby klient nigdy nie zdecydował się na ubezpieczenie i opłaty będą naliczane według standardowego cennika. 

Kiedy można uzyskać zwrot składki?

Zgodnie z Art. 813. § 1. Kodeksu Cywilnego, Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy można ubiegać się o zwrot składki ubezpieczeniowej? Przykładowo, gdy dojdzie do wyżej wspomnianego odstąpienia od umowy, wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego, lub gdy sam kredytodawca wypowie umowę w trakcie spłaty. 

Spłacając wcześniej kredyt gotówkowy możesz liczyć nie tylko na zwrot składki ubezpieczeniowej, ale również zwrot prowizji

Czy warto skorzystać z ubezpieczenia kredytu?

Warto rozważyć ubezpieczenie kredytu gotówkowego, jeśli obejmuje ono ochronę, której nie zapewniają nam inne polisy, np. ubezpieczenie od utraty pracy. W przeciwnym wypadku dodatkowo zapłacimy za ochronę, którą gwarantuje nam już inny podmiot, co narazi nas na zbędne dodatkowe koszty. 

Wykupienie ubezpieczenia ma sens również wtedy, gdy bez niego nie mamy odpowiedniej zdolności kredytowej, aby skorzystać z kredytu. W takiej sytuacji można również rozejrzeć się za pozabankowymi alternatywami w postaci pożyczek, bądź zabezpieczyć kredyt w inny sposób. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły