Kontrole abonamentu RTV

Kontrole abonamentu RTV

Polacy nie pałają wielką chęcią do opłaty abonamentu RTV. Różne statystyki wskazują na to, że kilkadziesiąt procent osób uchyla się od tego obowiązku. Powód jest dość prosty – kontrole abonamentu RTV zdarzają się sporadycznie, choć kara jest dość wysoka. Jak przebiega kontrola abonamentu radiowo-telewizyjnego? Czy każdy musi wpuścić osobę kontrolującą do swojego domu? Zapraszamy do naszego poradnika.

Abonament RTV

Przede wszystkim zastanówmy się, co to jest abonament radiowo-telewizyjny. Według Polskich przepisów opłatę powinni wnieść mieszkańcy gospodarstw domowych, jeśli posiadają urządzenia pozwalające na oglądanie telewizji lub odbiór radia. Co ważne, nie jest istotne, czy dana osoba rzeczywiście korzysta z takich możliwości. Liczą się możliwości techniczne – fakt posiadania odpowiedniego sprzętu RTV.

Do niedawna oznaczało to po prostu, że w danym gospodarstwie domowym (mieszkaniu lub domu) znajdował się telewizor lub radioodbiornik. Z czasem interpretacja przepisów się jednak znacznie zmieniła. Dziś za odbiornik RTV uznawane są również smartfony, komputery i laptopy. Ich posiadacze – czyli w praktyce właściwie każdy – powinni płacić abonament RTV.

Czy kontrole abonamentu RTV są możliwe?

Osoba mieszkająca w gospodarstwie domowym z odbiornikiem RTV, a do takich sprzętów obecnie zalicza się także telefony komórkowe i komputery, powinna zapłacić abonament RTV. Na szczęście, domownicy płacą tylko jeden abonament – niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym, czy ilości posiadanych odbiorników RTV. Możliwe są kontrole, czy abonament został zapłacony, a także czy w domostwie znajduje się odbiornik radiowy lub telewizyjny. Kto prowadzi takie kontrole? Zwykle są to przedstawiciele Poczty Polskiej lub Urzędu Skarbowego.

Inna opłata dotyczy radioodbiornika, inna telewizora, a inna – posiadania obu tych urządzeń. Każdy powinien uiścić abonament RTV zgodnie ze stanem faktycznym i posiadanymi sprzętami. Wyjątek stanowią tu osoby zwolnione z abonamentu, np. seniorzy po ukończeniu pewnego wieku.

Kto jest zwolniony z konieczności płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Na czym polegają kontrole abonamentu RTV?

Jak już wspomnieliśmy, kontrola abonamentu radiowo-telewizyjnego może być prowadzona jedynie przez uprawnione osoby. Są nimi uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej lub Urzędu Skarbowego. Osoba chcąca przeprowadzić kontrolę abonamentu RTV musi udowodnić domownikowi, że posiada do tego uprawnienia. W praktyce oznacza to okazanie dokumentu – upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a także dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podczas kontroli abonamentu RTV sprawdzane są dwie kwestie:

  • czy w gospodarstwie domowym znajdują się odbiorniki radiowe i telewizyjne
  • czy jest płacony abonament radiowo-telewizyjny

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV - jak je napisać?

Czy trzeba wpuścić kontrolera abonamentu RTV do mieszkania lub domu?

Przejdźmy do kolejnej kwestii, która pokazuje, dlaczego tak mało osób w praktyce płaci abonament radiowo-telewizyjny. Okazuje się bowiem, że nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do domu. W praktyce okazuje się więc, że przeprowadzenie kontroli w Twoim domu, czy nieruchomości innej osoby, może nie być w ogóle możliwe. W przepisach nigdzie nie znajdziemy informacji na temat tego, aby kontroler miał prawo wejść do naszego domu.

Nie ma też żadnych przepisów dotyczących tego, co się stanie, jeśli nie wpuścisz kontrolera abonamentu RTV. Wygląda więc na to, że osoby niechętne do płacenia abonamentu mogą dość łatwo uniknąć tego wydatku, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Odpowiednimi przepisami, które regulują proces kontroli jest Ustawa o radiofonii i telewizji.

Czy kontrola abonamentu RTV obejmuje radio w samochodzie?

W niemal każdym samochodzie mamy w końcu radioodbiornik. Czy kontrole abonamentu RTV obejmują więc również pojazdy? Jest to możliwe, ale tylko w przypadku samochodów służbowych. Każdy pojazd  firmowy wyposażony w radioodbiornik powinien wiązać się z płaceniem abonamentu.

Brak abonamentu RTV i związane z tym kary

Jeżeli doszło do kontroli abonamentu RTV, a ta wykazała brak odpowiedniej płatności, kontroler może nałożyć karę. Wynosi ona 30-krotność abonamentu za jeden miesiąc. Brak abonamentu w 2024 roku może się wiązać z karą w wysokości do 819 złotych. Jeśli spojrzymy jednak na kary dla posiadaczy firm, które nie zapłacimy abonamentu RTV za radioodbiorniki w samochodach służbowych, kara zaczyna się od 261 złotych. Może być jednak wyższa – kara za jedno auto to 104 złote 40 groszy. Jeśli we flocie danej firmy jest więcej pojazdów, kara będzie więc zwielokrotniona.

Ponadto osoby, które dokonały rejestracji odbiornika RTV i nie uiszczały opłaty abonamentu, muszą zapłacić go wstecz. Wtedy do kary zostaną także naliczone odsetki karne.

Jaka jest wysokość odsetek ustawowych w tym roku?

Każdy powinien też pamiętać, że w przypadku zaległych płatności abonamentu RTV obowiązuje przedawnienie długu. W przypadku tego rodzaju wierzytelności wynosi ono 5 lat od ustalonego terminu zapłaty.

Zwolnienie z konieczności płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego

Jest sporo grup osób zwolnionych z abonamentu RTV. Należą do nich między innymi seniorzy po ukończeniu 75 roku życia, osoby z I grupą inwalidzką, osoby niesłyszące, niewidomi, czy bezrobotni zgłoszeni do Urzędu Pracy.

Również emeryci po ukończeniu 60. roku życia nie płacą abonamentu, ale tylko w sytuacji, jeśli ich emerytura to mniej, niż 50% aktualnego minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Warto pamiętać także o tym, że zwolnienie z konieczności płacenia abonamentu RTV nie następuje automatycznie. Powinniśmy natomiast udać się do placówki Poczty Polskiej. Tam musimy okazać odpowiednie dokumenty poświadczające prawo do niepłacenia abonamentu.

Czy abonament RTV zostanie w tym roku zlikwidowany?

W przeszłości wielokrotnie pojawiały się głosy sprzeciwu względem abonamentu RTV. Politycy nieraz wspominali już także o możliwości rezygnacji z naliczania abonamentu i konieczności jego płacenia. Do dziś nie ma jednak żadnych zmian w tym zakresie.

Podsumowanie artykułu

Kontrolerzy abonamentu RTV to uprawnione osoby – pracownicy urzędu skarbowego lub Poczty Polskiej. Okazuje się jednak, że możemy dość łatwo uniknąć kary za brak płatności. Nie ma bowiem prawnego nakazu wpuszczenia kontrolera do swojego domu. Ustawa o radiofonii i telewizji nie przewiduje żadnej możliwości postępowania kontrolera, którego nie wpuścimy do domu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy są kontrole abonamentu RTV?

Tak. Fakt posiadania odbiornika RTV, a także płacenia abonamentu może skontrolować uprawniona osoba – pracownik Poczty Polskiej lub urzędu skarbowego.

Co zrobić w razie kontroli abonamentu RTV?

Warto pamiętać, że nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera (pracownika Poczty Polskiej lub “skarbówki”) do swojego domu.

Jakie są kary za brak abonamentu RTV?

Kara wynosi 30-krotność abonamentu RTV. W przypadku niepłacenia abonamentu w związku z posiadaniem floty aut firmowych wyposażonych w radioodbiorniki, karę mnożymy razy liczbę pojazdów.

Źródło:

  1. https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/9443815,kontrola-oplat-abonamentu-rtv-czym-grozi-czy-moze-ja-zrobic-listonos.html
  2. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/kontrole-abonamentu-rtv-jak-sie-zachowac/t510e6h
  3. https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art39820001-koniec-abonamentu-rtv-jaki-znamy-posel-podaje-date-i-co-moze-go-zastapic
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły