Czy można pobierać dwie emerytury jednocześnie?

pobierać dwie emerytury

Dla sporej części osób świadczenie emerytalne staje się głównym źródłem dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Może jednak okazać się, że na skutek niewystarczającego stażu pracy lub innych czynników, wysokość emerytury będzie niższa niż zakładano. Poszczególne grupy osób mogą jednak skorzystać z opcji pobierania wielu świadczeń emerytalnych naraz, co może znacząco zwiększyć możliwości finansowe danej osoby. Sprawdź, kto i kiedy może pobierać dwie emerytury jednocześnie!

Czy jedna emerytura wystarczy?

Obecnie Polska, jak również wiele innych krajów, zmaga się z rosnącą w zastraszającym tempie inflacją. Na dowód można wskazać oficjalne wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego. Według statystyk w samym lutym 2023 roku średnie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,2% w porównaniu do zeszłego miesiąca. Zestawiając obecne ceny z tymi, które obowiązywały w lutym poprzedniego roku, można zauważyć wzrost o 18,4%. 

Taka sytuacja zdecydowanie nie jest na rękę konsumentom, w tym emerytom i rencistom. Nie oznacza to jednak, że wraz z rosnącymi cenami, nie rosną kwoty poszczególnych świadczeń. Emerytura podlega corocznej waloryzacji, czyli procesowi dostosowania jej do obecnie panujących warunków ekonomicznych, z uwzględnieniem inflacji i zeszłorocznego przeciętnego wynagrodzenia. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o waloryzacji emerytur, to zapraszamy do lektury naszego osobnego wpisu na ten temat: Waloryzacja emerytury i renty 2023.

Podwójna emerytura – na czym to polega?

Podwójna emerytura nie oznacza tego, że jedna osoba może pobierać dwie emerytury z ZUS. Mówiąc o korzystaniu z kilku świadczeń emerytalnych, bierze się pod uwagę tych, którzy odprowadzali składki również do innego podmiotu. Oznacza to, że druga emerytura nie jest zależna od pierwszej, więc oba świadczenia nie kolidują ze sobą ani nie wpływają na siebie w żaden sposób. 

Dwie emerytury dla rolników

Pierwszą grupą, która może pobierać dwie emerytury jednocześnie, są rolnicy urodzeni po 31 grudnia 1948 roku. Dotyczy to tych rolników, którzy jednocześnie prowadzili działalność rolniczą i byli aktywni zawodowo, czyli płacili składki zarówno na rzecz ZUS, jak i KRUS. Istotnym kryterium jest również staż ubezpieczeniowy. Rolnik może skorzystać z dwóch emerytur tylko wtedy, gdy jego okres ubezpieczenia w KRUS wynosi co najmniej 25 lat. 

Podwójna emerytura dla pracujących za granicą

Po dwa świadczenia emerytalne mogą sięgnąć również Ci, którzy pracowali w Polsce i za granicą. W każdym kraju osobno odprowadza się składki. ZUS wypłaca jedynie emeryturę krajową, a emeryturę z tytułu pracy za granicą wypłaca organ, który zajmuje się ubezpieczeniami tego państwa. 

Istnieje również możliwość skorzystania z większej liczby świadczeń emerytalnych. Wszystko zależy od tego, gdzie i przez jaki okres czasu pracowała dana osoba. Wiele państw posiada własny, specyficzny system emerytalny, co może nieco komplikować sprawę. Z tego powodu warto upewnić się, jak wygląda kwestia emerytury w danym kraju. 

Kto jeszcze może pobierać dwie emerytury?

Możliwość pobierania dwóch świadczeń emerytalnych jednocześnie przysługuje również tym, którzy mają przywileje emerytalne. Do takiej grupy należą przede wszystkim osoby, które pracowały lub pracują w służbach mundurowych. Wówczas emeryt ma prawo do pobierania dwóch świadczeń: emerytury cywilnej i emerytury mundurowej, zwanej także emeryturą policyjną. 

W tym przypadku również pod uwagę brany jest staż pracy. Emerytura mundurowa przysługuje tym, którzy mają za sobą przynajmniej 15 lat służby. Przyszły beneficjent świadczenia musi podjąć decyzję w sprawie tego, jaki organ będzie wypłacał emeryturę. Do wyboru są dwie opcje: może to być ZUS lub ZER MSWiA. Osoby podejmujące się służby po 1999 roku, ale przed 1 października 2003 roku, będą miały emeryturę wypłacaną przez oba organy jednocześnie. 

Co zrobić, żeby pobierać dwie emerytury? 

Dwie emerytury nie są przyznawane automatycznie, nawet jeżeli dana osoba spełnia wszystkie wymagania, aby je otrzymywać. Konieczne będzie podjęcie pewnych działań, które będą różne w zależności od tego, jaki organ będzie wypłacał drugie świadczenie. Zobaczmy, co trzeba zrobić aby pobierać dwie emerytury.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dwóch emerytur?

  • rolnicy – osoby, które pracowały a jednocześnie zajmowały się działalnością rolniczą muszą złożyć dwa stosowne wnioski o wypłatę świadczenia emerytalnego: po jednym do ZUS i KRUS. Do wniosków należy dołączyć wymagane dokumenty, których wypis znaleźć można na stronie internetowej danego organu ubezpieczeniowego. 
  • pracujący za granicą – jeżeli pracowałeś za granicą w państwie członkowskim EFTA lub UE, to możesz pobierać dwie emerytury za pomocą jednego wniosku. Wystarczy złożyć zwykły wniosek do ZUSu, który przekaże go do państwa, w którym również przysługuje emerytura. W przypadku pracy poza państwem członkowskim UE lub EFTA, należy złożyć wniosek także do organu ubezpieczeniowego odpowiedniego dla danego kraju. 
  • służby mundurowe – wniosek o otrzymanie emerytury należy skierować do funkcjonariusza do wysługi emerytalnej. W celu otrzymywania dwóch świadczeń emerytalnych należy wyrazić zgodę na wyliczanie kwoty świadczenia na dotychczas obowiązujących zasadach. Wówczas zostanie przyznana zarówno emerytura mundurowa i cywilna (w przeciwnym wypadku emerytura za zwykłą pracę zostanie doliczona do mundurowej emerytury). 

Czy wdowy i wdowcy mogą pobierać dwie emerytury? 

Na chwilę obecną wdowa lub wdowiec nie mogą skorzystać z dwóch emerytur, jeżeli nie spełniają wyżej opisanych warunków. Nie da się pobierać emerytury po zmarłym małżonku i swojej emerytury jednocześnie. Zamiast tego można ubiegać się o rentę rodzinną. Jej wysokość wynosi 85%, a w przypadku większej ilości osób do niej uprawnionych, może wynosić nawet więcej. 

Renta rodzinna nie jest jednak świadczeniem stanowiącym dodatek do emerytury. Wdowa lub wdowiec muszą po śmierci małżonka wybrać, czy chcą nadal korzystać ze swojego świadczenia emerytalnego, czy też może z renty rodzinnej. 

Dodatkowe informacje o rencie rodzinnej, jej wysokości i przyznawaniu, znajdziecie w naszym wpisie: Renta rodzinna – czym jest i komu przysługuje?

Nie tylko emerytura – dodatki do świadczenia emerytalnego

Brak wystarczających środków może być dla emerytów i rencistów sporym problemem. Liczne dodatki do emerytury mogą jednak poprawić tą sytuację, zapewniając dodatkowe pieniądze, często wypłacane cyklicznie. 

Dobrym przykładem wsparcia finansowego dla seniorów jest trzynasta emerytura. Wypłacana jest każdemu, kto posiada uprawnienie do świadczenia emerytalnego, przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, czy też renty socjalnej. Czternasta emerytura działa na podobnych zasadach, jednak posiada kryterium dochodowe. Jego pełna kwota jest wypłacana tym, których emerytura nie przekracza 2990 złotych. 

Innym wartym uwagi dodatkiem jest 500 plus dla seniora. Świadczenie jest przyznawane posiadaczom orzeczenia, potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji. Kwota 500 złotych wypłacana jest co miesiąc, co znacznie zwiększa budżet domowy beneficjenta takiego rozwiązania.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły