Czy komornik może zająć telewizor? 

zająć telewizor

Zajęcie komornicze może dotyczyć wielu elementów majątku, w tym również odzieży, środków pieniężnych i poszczególnych sprzętów. Uprawnienia komornika pozwalają mu skutecznie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne, co dla dłużników może być niestety powodem do wielu wątpliwości. W celu uniknięcia zbędnych obaw i stresu, warto dowiedzieć się, jakie składniki mienia nie są chronione przed likwidacją. Sprawdzimy w dalszej części wpisu, czy komornik może zająć telewizor, i czy może zająć również inne sprzęty elektroniczne.

W jaki sposób działa komornik?

Głównym celem działania komornika jest uzyskanie środków z majątku dłużnika, tak aby zaspokoić potrzeby wierzycieli. Cała procedura odbywa się na podstawie postępowania sądowego, a komornik musi działać zgodnie z określonymi prawami i normami. Na czas trwającego postępowania dłużnik ma ograniczoną możliwość do dysponowania swoim majątkiem, a czasem również kontem bankowym. 

Podstawową formą egzekwowania obowiązków przez komornika jest zajęcie, na wskutek którego dany składnik mienia dłużnika trafia na licytację komorniczą. Wartość danego elementu szacowana jest na podstawie ceny rynkowej, ale na skutek licytacji może zostać sprzedany poniżej lub powyżej tej ceny. Wszelkie środki z licytacji komorniczej trafiają na poczet spłaty istniejącego zadłużenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uzyskana w ten sposób kwota przekracza wysokość długu. 

Jakie elementy majątku może zająć komornik?

  • cenne przedmioty – drogie ubrania, biżuteria, kosztowne dzieła kultury 
  • sprzęty elektroniczne – smartfony, tablety, komputery osobiste i konsole
  • papiery wartościowe – akcje, obligacje i zbywalne prawa majątkowe
  • nieruchomości – mieszkania, domy i samą ziemię
  • pojazdy – samochód, motocykl czy też nawet rower

Kiedy komornik może zająć telewizor?

Podstawowym pytaniem będzie to, czy komornik może zająć telewizor osoby zadłużonej. Okazuje się że komornik może, a nawet zgodnie ze swoimi uprawnieniami powinien zająć urządzenie dłużnika. Nie będzie miało znaczenia to, do jakich celów używa go dłużnik, lub jak osoba zadłużona zapatruje się na wizję utraty urządzenia. Takie aspekty nie wpływają na wartość rynkową. Istotne są jedynie czynniki, które przekładają się na ustalenie ceny wywoławczej podczas licytacji. Komornik może dokonać takiego zajęcia zawsze, jeśli prowadzi on postępowanie egzekucyjne. 

Mimo iż istnieje lista elementów chronionych przed zajęciem komorniczym, to telewizory, smartfony i tablety do nich nie należą. Wolne od egzekucji są przede wszystkim elementy majątku, które są dłużnikowi konieczne do codziennego funkcjonowania. Przykładem takich rzeczy jest podstawowa odzież, środki higieny, czy też niezbędne wyposażenie domu. Spod zajęcia wyłączone są również poszczególne zasiłki i świadczenia a także przedmioty niezbędne do nauki, pracy lub praktyk religijnych.

Czy komornik zabiera telewizor od razu?

Zajęcie komornicze nie jest równoznaczne z natychmiastową konfiskacją danej rzeczy. Komornik najczęściej zostawia zajęty przedmiot pod dozorem właściciela, którym w tej sytuacji jest dłużnik. Osoba zadłużona może więc nadal korzystać z telewizora w zakresie, który nie obniżyłby wartości rynkowej urządzenia. Można więc w ten sposób oglądać telewizję i podłączać do niej urządzenia (komputery, konsole), ale nie można dokonywać żadnych zniszczeń lub modyfikacji. 

Czy wartość telewizora ma znaczenie?

Osoba zadłużona obawiająca się o utratę telewizora ma uzasadnione powody do obaw i może zastanawiać się, czy wartość danego urządzenia ma jakiekolwiek znaczenie. Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, szczególnie jeżeli mowa jest o nowszych modelach odbiorników. Cena rynkowa takich urządzeń jest zazwyczaj wysoka, co może pomóc komornikowi szybko spieniężyć dany sprzęt z pomocą licytacji. Wówczas zaspokojenie potrzeb wierzycieli zajmuje znacznie mniej czasu, co jest jednym z celów działań komornika

Inaczej jest w przypadku starszych modeli telewizorów. Nawet kilkuletnie sprzęty szybko tracą na wartości, a fakt iż są one używane, jeszcze bardziej obniża ich szacowaną cenę. W przypadku wystawienia takiego odbiornika na licytację komorniczą, istnieje ryzyko sprzedania urządzenia za bardzo niską kwotę, brak znalezienia nabywcy lub poniesienie większych kosztów egzekucji niż kwota, jaką udało się w ten sposób uzyskać. Komornik teoretycznie może zająć telewizor, który jest starszy, ale w praktyce takie działanie występuje rzadko. Na pierwszy ogień idą bowiem te składniki majątku, które według wyceny są warte więcej. 

Czy komornik może zająć telewizor kupiony na raty?

Kupno sprzętu na raty jest kwestią, która przysparza wielu pytań podczas egzekucji zadłużenia. Nabywca może bowiem nie zdawać sobie sprawy z tego, jak wygląda kwestia własności takiego odbiornika. Trudno się temu dziwić, zważywszy na to, że np. telefony kupowane na abonament (czyli również w systemie ratalnym) są własnością operatora aż do spłaty całej należności przez klienta. 

Kupno telewizora na raty działa jednak na innych zasadach. Już w dniu podpisania umowy klient staje się posiadaczem urządzenia, za które płaci w późniejszym terminie. Komornik może więc dokonać zajęcia na takim odbiorniku, a dłużnik nadal będzie musiał zapłacić wszystkie przyszłe raty za taki zakup. 

Czy komornik może zająć telewizor, który nie należy do dłużnika?

Jedynie określone rzeczy należące do osoby zadłużonej mogą zostać zajęte, aby następnie trafić na licytację komorniczą. Mimo tego, zdarzają się sytuacje, w których przedmiot należący do innej osoby został zajęty. Jest tak, ponieważ komornik na miejscu nie ma obowiązku sprawdzić, kto jest prawnym właścicielem danego przedmiotu. Czy to oznacza, że taki przedmiot przepadł i nie da się go odzyskać? Absolutnie nie. 

W takiej sytuacji pokrzywdzony powinien napisać pismo do komornika z prośbą o wyłączenie danego przedmiotu spod egzekucji komorniczej. Wówczas, po otrzymaniu i rozpatrzeniu wniosku, komornik zwróci dany przedmiot jego pierwotnemu posiadaczowi. Jeżeli jednak komornik nie zgadza się na zwrot bezpodstawnie zajętej ruchomości należącej do innej osoby, to ewentualnym rozwiązaniem będzie skarga na czynności komornika

Jak uniknąć zajęcia telewizora?

Spłata całego zobowiązania, włącznie z odsetkami i kosztami postępowania skutecznie wyeliminuje ryzyko dalszych zajęć komorniczych. Niestety, nie każda osoba zadłużona dysponuje odpowiednimi środkami, aby taki krok podjąć. W takiej sytuacji warto rozważyć skontaktowanie się z wierzycielem. Wierzyciel jest bowiem posiadaczem długu danej osoby, toteż na jego wniosek możliwe jest wyłączenie przedmiotu z egzekucji komorniczej. 

Inne sposoby na to, aby przechytrzyć komornika, nie będą zbyt skuteczne, a ponadto są ryzykowne. Ukrywanie, usuwanie, niszczenie lub zbywanie majątku w czasie trwania egzekucji komorniczej traktowane jest bowiem jako przestępstwo, i grozi karą pozbawienia wolności. O wiele rozsądniejszym działaniem będzie wypracowanie kompromisu z wierzycielem, aby spłacić całe zobowiązanie na dogodnych warunkach.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

4 komentarze

Gośćjaga

Ludzi wyrzucają na ulicę albo do lasu a psa do budy za 30 tys sądy powinny umarzać odsetki które są tak wysokie

Odpowiedz
Jerzy

Dobrze opracowane

Odpowiedz
Johny

wystarczy pokazać komornikowi fakturę na inną osobę i komornik ma obowiązek odstąpić od egzekucji

Odpowiedz
Maciek

Mam komornika chodzi o dług hipoteczny czy on może się przedawnic jak okres w to wchodzi jak przekroczy wartość hipoteczna co wtedy się dzieje idę na bruk czy do schroniska proszę o poinformowanie mnie co powinienem zrobić pozdrawiam

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły