Czy komornik może zająć telefon komórkowy?

komornik może zająć telefon

Zajęcie majątku przez komornika to dla dłużników stresująca kwestia, która przysparza wielu wątpliwości. Spora część dłużników stara się działać, póki jeszcze zobowiązanie nie zmieniło się w dług. Z tego powodu popularne są konsolidacyjne kredyty, biura antywindykacyjne i szybkie chwilówki. Może jednak zdarzyć się, że mimo wszelkich środków pomocy spłata nie będzie możliwa, a osoba zadłużona będzie mieć do czynienia z komornikiem. Ten w ramach prowadzonego postępowania może zająć wiele elementów mienia, w tym poszczególne sprzęty elektroniczne. Sprawdźmy, czy komornik może zająć telefon komórkowy.

Czy dłużnik może stracić telefon? 

Obawa o utratę smartfona dotyczy najczęściej osób młodych i w średnim wieku. Trudno się takiej sytuacji dziwić, ponieważ to właśnie takie osoby są grupą docelową dla sprzedawców flagowych smartfonych. Obecnie ceny najnowszych urządzeń mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych, co sprawia że dla dłużnika telefon komórkowy bywa niezwykle cennym obiektem. Tutaj mamy niestety złą wiadomość, ponieważ telefony komórkowe nie są chronione przed egzekucją komorniczą

Wśród urządzeń, których nie może zająć komornik, znajdują się najbardziej podstawowe elementy wyposażenia domu, które są niezbędne do funkcjonowania. Do tej kategorii zalicza się lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka, czy też odkurzacz. Niestety, urządzenia takie jak telefony komórkowe, laptopy, tablety, konsole i komputery osobiste takiej ochronie nie podlegają, ponieważ nie są uznawane za element niezbędny do funkcjonowania. 

Oznacza to, że komornik ma pełne prawo zająć telefon komórkowy. Zajęty smartfon zostaje wystawiony na licytację komorniczą w celu pozyskania środków na pokrycie potrzeb wierzycieli.

Czy komornik może zająć telefon służbowy?

Sytuacja komplikuje się, jeżeli dany telefon komórkowy nie jest własnością dłużnika. Częstą praktyką jest udzielanie pracownikom telefonów służbowych, przeznaczonych do użytku związanego z wykonywaną pracą zarobkową. Za zgodą pracodawcy taki sprzęt może zostać wykorzystany również w celach prywatnych. Na skutek tego pracownicy opuszczając zakład pracy często zabierają ze sobą telefon służbowy do domu, co może skończyć się zajęciem telefonu przez komornika. 

Dlaczego komornik może zająć telefon komórkowy, który nie należy do dłużnika? Jest tak ze względu na to, że komornik nie ma obowiązku ustalania na miejscu, do kogo należy dany obiekt. Oznacza to że zajęty może zostać również jakikolwiek inny pożyczony przedmiot znajdujący się w mieszkaniu osoby zadłużonej

Czy to oznacza, że stratny w tym przypadku pracodawca nie może odzyskać telefonu komórkowego? Absolutnie nie, ponieważ samo zajęcie przedmiotu nie jest równoznaczne z fizycznym jego odebraniem. Pokrzywdzeni mogą skontaktować się z komornikiem i zażądać zwolnienia danego przedmiotu spod egzekucji. Czas na złożenie takiego odwołania to miesiąc od dowiedzenia się o zajęciu danego przedmiotu. 

Telefon jako narzędzie pracy – czy komornik może go zająć?

Rzadko kiedy zdarza się, aby smartfon był wymagany do wykonywania danej pracy. Zazwyczaj jest jedynie środkiem pośredniczącym, służącym do komunikacji i sprawniejszego funkcjonowania. Z tego powodu smartfon nie zostanie uznany za niezbędny, a komornik może zająć telefon komórkowy. 

Pewne zawody wymagają korzystania z sprzętów elektronicznych, bez których niemożliwe byłoby świadczenie poszczególnych usług. Mowa o przede wszystkim o konsultantach w działach obsługi klientów i infoliniach, programistach, grafikach. Tutaj jednak należy zaznaczyć, że wykonywanie takiej czynności zarobkowej odbywa się, korzystając z sprzętu służbowego. Jak wcześniej wspomnieliśmy, takie urządzenie może zostać zajęte jeśli znajduje się w mieszkaniu dłużnika

Czy komornik może zająć telefon lub tablet do nauki?

Od zajęcia komorniczego zwolnione są również te przedmioty, które są niezbędne do nauki. Przepis ten nie oznacza jednak, że posiadacze drogich smartfonów, tabletów i laptopów mogą odetchnąć z ulgą. Nawet jeżeli faktycznie telefon komórkowy jest wykorzystywany jako środek do pozyskiwania edukacji, to i tak może zostać zajęty. Dlaczego tak jest?

Duże znaczenie ma interpretacja. Przepisy dają komornikom relatywnie dużą dowolność w kwestii tego, co jest niezbędne, a co nie. Mimo iż smartfon może służyć jako pomoc naukowa, to rzadko kiedy jest wymagany do pozyskiwania edukacji. Argumentacją za zajęciem telefonu komórkowego będzie wówczas fakt, iż osoba edukująca się może skorzystać z podręczników i książek, a także innych źródeł wiedzy.

Czy wartość telefonu komórkowego ma znaczenie?

Wartość posiadanego telefonu ma duże znaczenie w kwestii tego, czy komornik się nim zainteresuje. W przypadku drogich sprzętów komornik może zająć telefon komórkowy w pierwszej kolejności, bowiem egzekucja komornicza dąży do zaspokojenia potrzeb wierzycieli bez zbędnej zwłoki. Tańsze urządzenia są z reguły mniej narażone na zajęcie w ramach postępowania egzekucyjnego, co nie oznacza, że są przed nim chronione. 

Należy mieć na uwadze fakt, że wystawienie taniego lub przestarzałego egzemplarza na licytację jest dla komornika ryzykiem. Takie urządzenie może zostać sprzedane za bardzo małą kwotę, albo wcale nie znaleźć nabywcy. W obecnych czasach rozwój technologii jest na tyle szybki, że nawet kilkuletnie urządzenia tracą ponad połowę swojej wartości. 

Czy komornik może zająć telefon na abonament?

Wśród operatorów sieci komórkowych powszechną praktyką jest udzielanie zainteresowanym ofert abonamentowych. W takim przypadku umowy wyraźnie zaznaczają, że posiadaczem telefonu na czas trwania umowy jest operator. Jeżeli klient rozliczy się ze wszystkich rat, to staje się on właścicielem danego smartfona. Może jednak dojść do sytuacji, w której wobec zadłużonego toczy się postępowanie egzekucyjne, ale nie spłacił on wszystkich rat smartfona. Czy komornik może zająć telefon zakupiony w formie abonamentu lub rat? 

Jeżeli komornik został poinformowany przez dłużnika o tym, że telefon jest zakupiony na abonament, to takie urządzenie nie zostanie zajęte. Wystawienie przedmiotu o niejasnym stanie posiadacza jest dla komornika sporym ryzykiem. Komornik niekoniecznie uwierzy jednak “na słowo” dłużnikowi. Konieczne będzie przedstawienie dowodu zakupu i umowy, które zawierają informację o tym, że posiadaczem jest operator sieci komórkowej. Jeżeli jednak taki telefon został zajęty, to dłużnik powinien poinformować o tym fakcie operatora, aby ten mógł złożyć wniosek do komornika o wyłączenie przedmiotu z zajęcia. 

Czy można zabezpieczyć telefon przed zajęciem komorniczym?

Niestety, nie istnieje żaden skuteczny sposób na to, aby dłużnik samodzielnie zabezpieczył swój telefon komórkowy przed zajęciem komorniczym. Wszelkie metody na to, aby przechytrzyć komornika, są zazwyczaj bezowocne, a ponadto ryzykowne. Zamiast ukrywania swojego majątku o wiele rozsądniejszym rozwiązaniem będzie kontakt z wierzycielem i próba wypracowania planu spłaty, który odpowiada bieżącym możliwościom zarobkowym. 

Dłużnik może zawnioskować o to, aby wyłączyć spod egzekucji dany element majątku – w tym przypadku smartfon. Wówczas niezbędne będą dwa elementy: odpowiednie uzasadnienie wniosku i zgoda wierzyciela na to, aby dany przedmiot został spod egzekucji wyłączony. Oznacza to, że sam zadłużony nie może zabezpieczyć swojego smartfona przez zajęciem komorniczym, ale z pomocą wierzyciela może mieć taką szansę. 

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły