Czy komornik może zająć odszkodowanie?

zająć odszkodowanie

Stres w związku z trwającą egzekucją komorniczą jest w dużej mierze spowodowany tym, że dłużnik obawia się o to, jakie elementy majątku może zająć komornik. W ramach postępowania zajęte mogą zostać cenne przedmioty, papiery wartościowe, nieruchomości, a także pieniądze. Nie oznacza to jednak, że osoba zadłużona utraci wszystkie środki ze swojego konta bankowego. W tym miejscu nasuwa się pytanie o to, czy komornik może zająć odszkodowanie wypłacone dłużnikowi. W dalszej części wpisu omówimy tą kwestię, i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości z nią związane. 

Czy komornik może zająć całą pensję?

Komornik może dokonać tzw. blokady na koncie bankowym dłużnika. Oznacza to, że dłużnik będzie miał dostęp jedynie do części swoich środków, które są chronione przed zajęciem komorniczym. Kwota wynagrodzenia wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% minimalnego krajowego wynagrodzenia netto. 

Jeżeli jednak zarobki osoby zadłużonej są mniejsze niż minimalna krajowa pensja, to komornik musi zostawić na koncie całą pensję. Istnieją od tej reguły wyjątki, ponieważ dodatkowe potrącenia mogą wynikać z zajęć alimentacyjnych. 

Więcej o kwocie wolnej napisaliśmy w osobnym wpisie: Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023 – ile wynosi? 

Jakich środków nie może zająć komornik?

Poszczególne świadczenia i inne pieniężne elementy majątku są chronione przed zajęciem komorniczym. Mówi o tym Art. 831 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Oznacza to, że dłużnik, dla którego wymienione w treści artykułu elementy są źródłem utrzymania, nie musi obawiać się o ich zajęcie przez komornika. Sprawdźmy, jakie środki są wyłączone spod egzekucji

Jakich pieniędzy nie zajmie komornik?

 • Środków wyasygnowanych na pokrycie wydatków i wyjazdów służbowych. Dotyczy to również świadczeń w naturze wyasygnowanych na te cele. 
 • Sum przyznanych na specjalne cele przez Skarb Państwa. Są to m.in. stypendia i pieniądze przyznane w ramach programów wsparcia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zadłużenie jest wynikiem wierzytelności związanej z otrzymanymi środkami. 
 • Świadczeń z pomocy społecznej. Są to m.in.: zasiłki stałe i okresowe, zasiłki celowe, pożyczki i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, świadczenie należne opiekunowi i świadczenia dla cudzoziemców. 
 • Świadczenia integracyjnego, przyznawanego uczestnikom kursów organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej. 
 • Świadczeń alimentacyjnych, jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Czy komornik może zająć odszkodowanie dłużnika?

Lista elementów wyłączonych spod egzekucji komorniczej jest obszerna. Nie oznacza to jednak, że każde świadczenie lub przyznana poza wynagrodzeniem suma jest chroniona przed zajęciem. Czy komornik może zająć odszkodowanie? Okazuje się że komornik nie może sięgnąć po środki z odszkodowania w całości, ale może zająć jego część

W treści wcześniej wspomnianego Art. 831 Kodeksu Postępowania Cywilnego można znaleźć zapis, który mówi o tym bezpośrednio. Świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości, są wyłączone spod egzekucji. Nie dotyczy to jednak egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów

W jakiej części komornik może zająć odszkodowanie?

Odszkodowanie uzyskane przez dłużnika może więc zostać zajęte, ale tylko do wskazanej części. Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r., ¾ odszkodowania wyłączone jest spod egzekucji. Komornik może zająć jedynie ¼ odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych lub ubezpieczenia osobowego. 

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy? 

Z zasiłku chorobowego mogą skorzystać osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. W niektórych przypadkach skorzystać mogą również osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Czy komornik może zająć kwotę wypłaconą w ramach takiego zasiłku? Okazuje się, że tak. Kwota zasiłku chorobowego, która jest wolna od zajęcia, zależna jest od rodzaju zadłużenia.

Jaka część zasiłku chorobowego nie podlega zajęciu?

 • 500 zł – w przypadku długów alimentacyjnych
 • 660 zł – dla zaliczek pieniężnych
 • 200 zł – jeżeli dług powstał w związku z pobytem w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • 825 zł – w przypadku innych rodzajów zobowiązań

Czy komornik może zająć zasiłek rehabilitacyjny z ZUS?

Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, którzy wykorzystali okres zasiłku chorobowego, mogą skorzystać z zasiłku rehabilitacyjnego. ZUS wypłaca zasiłek przez okres do 12 miesięcy, osobom spełniającym odpowiednie kryteria. Komornik może zająć odszkodowanie, i podobnie jest z zasiłkiem rehabilitacyjnym z ZUS. W tym przypadku zajęciu również podlega jedynie część świadczenia, zależna od tego, z jakim zobowiązaniem zmaga się dłużnik. 

Ile komornik może zająć z zasiłku rehabilitacyjnego?

 • 60% kwoty – jeżeli zobowiązanie dłużnika to dług alimentacyjny
 • 50% kwoty – jeżeli dług powstał w związku z pobytem w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • 25% kwoty – w przypadku innych rodzajów zobowiązań 

Co zrobić, jeżeli komornik zajął odszkodowanie?

Odpowiedź na to, czy komornik może zająć odszkodowanie w całości, jest przecząca. Komornik nie może zająć Twojego całego odszkodowania, jeśli istniejące zobowiązanie nie jest długiem alimentacyjnym. Zajęcie takich środków mimo braku postępowania w związku z alimentacyjnym długiem jest działaniem, które teoretycznie nie powinno mieć miejsca. W praktyce może jednak zdarzyć się, że na skutek zwykłej pomyłki tak się stanie. 

Co zrobić, jeżeli komornikowi udało się zająć odszkodowanie, świadczenie lub inne środki wyłączone spod zajęcia komorniczego? Najrozsądniejszym działaniem będzie wysłanie do wniosku do komornika, który prowadzi egzekucję. Dokument powinien zawierać prośbę o wyłączenie danych środków spod egzekucji z dokładnym wskazaniem, o jaką kwotę chodzi. Uzasadnieniem wniosku będzie wówczas fakt, iż pobrana kwota według obowiązującego prawa nie podlega egzekucji komorniczej, toteż nie powinna zostać zajęta. 

Zastanawiasz się, jak sporządzić wniosek do komornika? Szczegółowe instrukcje i gotowy wzór znajdziesz w tym wpisie: Pismo do komornika. Jak napisać? Wzór do pobrania

Najczęściej zadawane pytania

Czy komornik może zająć odszkodowanie w całości?

Nie, jeżeli Twój dług nie powstał w wyniku świadczeń alimentacyjnych. Komornik może zająć jedynie ¼ kwoty wypłaconego odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych lub ubezpieczenia osobowego.

Czy komornik może zająć świadczenia z ZUS?

Świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlegają egzekucji komorniczej. Należy jednak pamiętać o tym, że kwota, jaką może zająć komornik, zależy od rodzaju świadczenia i zobowiązania dłużnika.

Komornik zajął odszkodowanie. Co robić?

Najlepszym wyjściem jest wysłanie pisma do komornika z prośbą o wyłączenie kwoty odszkodowania spod egzekucji. Jeżeli taki krok nie przyniesie skutku, to innym ewentualnym działaniem jest napisanie skargi na czynności komornika.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

12 komentarzy

Monika

Witam mając komornika na koncie można wziąść chwilówkę i czy jej wpływ na konto nie zostanie zabrany prze komornika ? Jak to wygląda??

Odpowiedz
Andrzej

Przepisy są powalone,gdy dług powstał w związku z alimentami,to już możesz się targać na swoje życie.Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym.Ponad pięć lat spłacałem zadłużenie w sumie 24300 zł,a w tym roku komornik zajął mi konto,bo zostało mi jeszcze 50 tys.,nikogo nie obchodzi, że zostało mi 1000 zł na opłaty i życie,bo PIS odzyskuje długi,a ich ochrona minimalnej bez zajęć już tutaj nie ma poparcia,teraz dostanę jeszcze mniej,bo zabiorą mi z chorobowego,a później prawdopodobnie z rehabilitacyjnego,wtedy zostanie mi 500 zł i co dalej.Uczciwie płaciłem zadłużenie sam,uczciwie płaciłem podatek,a teraz wali mnie to i idę robić na czarno,bo inaczej się nie da.Pies w tym kraju ma więcej prawa do życia, niż człowiek.I nie ma do kogo się odwołać,bo taki jest przepis.Mops ci nie pomoże,bo zarobek za wysoki,nie ważne, że zostaje na waciki.To tyle co do tego kraju.

Odpowiedz
Kazimierz

Czy komornik może zlicytować mieszkanie, którego właścicielami są dwie obce sobie osoby.Nowy właściciel zlicytowanego mieszkania rzada opuszczenia mieszkania przez osobę która w nim mieszka.Druga osoba jest zagranicą.

Odpowiedz
Mari

Dokładnie tak są jak bogowie bez uczuć jakim trzeba być żeby być komornikiem ..bez komentarza.

Odpowiedz
Artur

możesz mieć 1 mln zł na rachunku bankowym , ale nie koncie oszczędnościowym to jest zasadnicza różnica i komornik ci nie weźmie ani złotówki. bo egzekucji podlegają wypłaty z konta a nie wpłaty. Di wysokości 2700 zł netto miesięcznie. Czyli operując miesięcznie w tych granicach kiedyś wypłacisz cały milion złotych z konta

Odpowiedz
Artur

A skąd komornik może wiedzieć że się jakieś odszkodowanie należy ? Przeciez nie jest jasnowidzem , komornik ma wiedzę tylko o świadczeniach i wypłatach stałych.l, czyli cyklicznych a odszkodowanie to świadczenie okazjonalne. Iwszem może zająć to świadczenie ale na rachunku bankowym, ale nigdy u płatnika czyli firmy ubezpieczeniowej. po za tym zajmowanie środków na rachunku bankowym jest powyżej kwoty wolnej od zajęcia czyli 2700 zł miesięcznie. Ale jeśli otrzymasz 10 tys zł to ci też komornik nie zabierze z konta , bo zajęciu podlegają wypłaty a nie wpłaty. Jesli płatnik wypłaci 10tys zł na konto , to podziel wypłatę tych środków na 4 miesięczne raty po 2,5 tys zł. Fakt że będziesz dłużej czekał na całą kwotę aby ją pozyskać do ręki , ale w całości ja uzyskasz. Gdybys wypłacił w jednym miesiącu całość to uda ci się tylko 2,7 tys zł a komornik łyka 7,3 tys zł.

Odpowiedz
Bogusia

CBA powinno zająć się komornikami i wierzycielami jedna wielka mafia
Za nich się zabrać

Odpowiedz
Barbara

Moja córka 42 zachorowała , znaczny stopień niepełnosprawności . Z fundacji na moje konto wpłynęła kwota około 7000 zł . Jest to zwrot poniesionych kosztów na jej leczenie i środki czystości . Z racji tej , że córka nie chodzi . pieniądze przyszły na moje konto , ale pod jej nazwiskiem . Mam wobec Urzędu Skarbowego zobowiązania bo firma nie zapłaciła mi za wykonane prace . Chodzi teraz o niezapłacony podatek . Komornik U S wydał nakaz na moje konto , bank przełam z mojego konta pieniądze córki . Teraz mam problemy z opieką nad moją córką ,,

Odpowiedz
Pawel

czy komornik może zająć wypłatę z zakładu chronionego czyli Zaz armanda Łomża dziękuję

Odpowiedz
Henryk

Czy komornik może zabrać
premię,dodatek do poborów

Odpowiedz
Maria

czy komornik moze zająć odprawe z pracy

Odpowiedz
  Ewa

  Witam a komornik może zabrać rentę chorobowa

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły