Czy komornik lub windykator może przyjść do mojej pracy?

komornik

Zadłużenie to spory problem dla dużej części Polaków, szczególnie w przypadkach gdy zobowiązania finansowe wymykają się spod kontroli. W niektórych sytuacjach odzyskiwaniem należności zajmuje się firma windykacyjna, która odkupiła dług od wierzyciela. Sprawa może trafić także na drogą sądową, a wówczas osoba zadłużona musi liczyć się z tym, że będzie miała do czynienia z komornikiem. Wiele osób nie wie jakie uprawnienia posiadają komornicy i windykatorzy, dlatego też obawiają się o swój dobytek. W dzisiejszym artykule zobaczymy jakie konkretnie działania podejmowane są, aby odzyskać pieniądze, oraz czy komornik lub windykator może przyjść do miejsca pracy.

Komornik a windykator – jaka jest różnica?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, którego działania są skutkiem postępowania sądowego w sprawie dłużnika i jego zobowiązań finansowych. Zadaniem komorników jest egzekucja wszelkich zadłużeń, która odbywa się na skutek uzyskania tytułu wykonawczego przez wierzyciela. Obiektem działań komorniczych nie muszą być niespłacone pożyczki ani kredyty, mogą to być także nieuregulowane opłaty takie jak rachunki za prąd, wodę i gaz. Problem ze spłatą sprzętu kupionego na raty również może przyczynić się do działań komorniczych.

Podobnie jest z windykatorami, jednak ta grupa nie zawsze działa w imieniu wierzyciela. Często zdarza się, że pierwotny wierzyciel rezygnuje ze żmudnych prób kontaktu z dłużnikami, i w celu odzyskania choćby części pieniędzy sprzedaje swoje długi firmie windykacyjnej. Wówczas to windykator zajmuje się długiem danej osoby, a zazwyczaj spółki takie mają dużo zasobów i metod na skuteczne odzyskanie należności. Firmy windykacyjne działają zgodnie z prawem, jednak są podmiotami prywatnymi. Mogą to być pojedyncze osoby lub całe firmy, które zajmują się pozasądowym odzyskiwaniem pieniędzy.

Czy komornik może przyjść do pracy dłużnika?

Sytuacje, w których komornik przychodzi do pracy dłużnika aby się z nim skontaktować w praktyce się nie zdarzają. Nie oznacza to jednak, że komornik nie może skontaktować się z pracodawcą w celu uzyskania niezbędnych informacji. Bardzo często osoby z otoczenia np. rodzina i znajomi z pracy wiedzą sporo o dłużniku, przez co funkcjonariusze publiczni mogą próbować się z nimi skontaktować.

Najczęściej komornicy przychodzą do domu bądź miejsca przebywania osoby zadłużonej, ponieważ to tam znajduje się duża część jej majątku. Może się to zdarzyć także pod nieobecność danej osoby, wówczas komornik otwiera zamknięte drzwi z pomocą ślusarza. Niestety, ale takie działanie prowadzi do sporadycznych pomyłek, na skutek których zajęciu komorniczemu ulegają składniki majątku należące do kogoś innego. Przykładowo, pożyczony dłużnikowi rower może omyłkowo zostać uznany za jego własność i zajęty. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wystosowanie specjalnego pisma przez osobę poszkodowaną, co pozwoli na odzyskanie należności.

Czy windykator może przyjść do miejsca pracy?

W przypadku firm windykacyjnych przyjście do pracy dłużnika zdarza się nieco częściej, szczególnie w przypadku firm, których działalność budzi wątpliwości dotyczące etyki. Z punktu widzenia prawa windykator nie może przyjść do pracy dłużnika w celu windykacji jego długów, dlatego też nagabywany w ten sposób klient ma prawo zadzwonić na policję.

Windykacja zadłużenia w miejscu wykonywania pracy zarobkowej nie tylko łamie prawo ponieważ przejawia oznaki uporczywego nękania, lecz również z tego względu, że podczas takich czynności osoby nieupoważnione mogłyby dowiedzieć się o zadłużeniu klienta wbrew jego woli. To naraża dłużnika na stres i niedogodności z nim związane, dlatego jesteśmy tutaj aby pomóc naszym czytelnikom lepiej zrozumieć uprawnienia komorników i windykatorów.

Co zrobić, aby pozbyć się windykatora lub komornika?

Najlepszym sposobem na zażegnanie swoich problemów finansowych bez udziału komorników i windykatorów jest oczywiście spłata zadłużenia w terminie. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego przygotowaliśmy dla was garść porad, które pomogą wam uniknąć nieprzyjemnych skutków braku terminowych spłat.

  • dogadaj się z wierzycielem – w przypadku bardziej wyrozumiałych wierzycieli możliwe będzie wypracowanie kompromisu i wspólne ustalenie nowego planu spłaty. Lepiej próbować kontaktować się z wierzycielem już w momencie, w którym pojawiają się u nas podejrzenia o brak możliwości spłaty długu na czas. Sprawdź również pełne informacje jak dogadać się z komornikiem
  • zdobądź niezbędne środki w inny sposób – dobrą i bezpieczną metodą na uzyskanie potrzebnych pieniędzy są kredyty gotówkowe, udzielane przez banki i instytucje. Niestety, takie rozwiązanie nie jest dostępne dla każdego, ponieważ wymagana będzie dobra zdolność kredytowa, a przy tym brak obecności w rejestrach dłużników. Alternatywą dla bankowych rozwiązań są pożyczki bez zdolności kredytowej, oferowane przez firmy i osoby prywatne.
  • zobacz, czy dług nadal zobowiązuje – istnieje możliwość, że firma windykacyjna skontaktowała się z nami na skutek pomyłki. Warto jest dokładnie analizować wszelkie pisma i wezwania do zapłaty, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień. Może zdarzyć się że dług jest przedawniony bądź dotyczy innej osoby, przez co powinniśmy skontaktować się z windykatorem, aby wyjaśnić sprawę.

Jakie inne uprawnienia posiadają komornicy?

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele możliwości posiada komornik w celu szybkiej i skutecznej egzekucji długu. Uprawnienia komornicze to nie tylko przyzwolenie na wejście do mieszkania dłużnika, lecz także dostęp do danych z ZUS, pobieranie zapytań z baz i rejestrów dłużników, a w niektórych przypadkach możliwość uzyskiwania informacji od osób trzecich. Bolesną konsekwencją działań komornika jest zablokowanie konta bankowego, co sprawia że dłużnik ma dostęp jedynie do części swoich środków. Wszystkie te sposoby ułatwiają komornikowi zajęcie majątku, który posłuży do spłaty długu.

Jedynym legalnym sposobem na walkę z komornikiem jest spłata zadłużenia. Co prawda duża część dłużników próbuje przechytrzyć komornika, jednak takie działania są ryzykowne i mogą prowadzić do konsekwencji. Przykładem takiej metody jest podjęcie się pracy bez umowy, tzw. “pracy na czarno”. Mimo iż łatwiej będzie wtedy ukryć dłużnikowi swoje pieniądze przed komornikiem, to jednak ryzykuje on brakiem gwarancji uzyskania wynagrodzenia za swoją pracę. Negatywne konsekwencje mogą objąć także pracodawcę, skutkując konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły