Czy bank może zabrać pieniądze z rachunku?

Czy bank może zabrać pieniądze z rachunku?

Wyobrażasz sobie funkcjonowanie w dzisiejszym świecie bez konta w banku? Być może byłoby to możliwe, ale z pewnością dość uciążliwe. Część osób zastanawia się natomiast, czy bank może zabrać pieniądze z rachunku? Postaramy się dziś odpowiedzieć na to pytanie. Sprawdzimy też, czy konto bankowe jest dobrym miejscem do przechowywania swoich oszczędności.

Czy bank może zabrać pieniądze z rachunku? Odpowiedź jest zaskakująca

Odpowiedź na pytanie, czy bank może zabrać pieniądze z rachunku, może niektórych zaskoczyć. Okazuje się bowiem, że jest kilka sytuacji, gdy będzie to możliwe. Polskie przepisy ściśle określają jednak takie przypadki.

Najczęściej zabranie pieniędzy przez bank jest możliwe, gdy zalegamy mu jakieś środki. Może to być związane choćby z brakiem terminowej płatności kredytu gotówkowego, czy jakichś opłat związanych z naszymi finansami. Bank nie może jednak tak “po prostu” zabrać pieniędzy z Twojego rachunku osobistego lub firmowego. Musi to być bowiem poprzedzone działaniami prawnymi, np. skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zajęcie środków na koncie bankowym w związku z zaległościami skarbowymi, czy egzekucją

Podobna sytuacja może zresztą dotyczyć również zaległości związanych ze składkami na ZUS lub podatkami. W takich sytuacjach również możliwe jest zajęcie środków na rachunku bankowym. Wcześniej odpowiednie urzędy muszą jednak zgłosić się do banku w tej sprawie i spełnić określone warunki. Nie dzieje się to też bez wiedzy samej osoby, której dotyczą zaległości – posiadacza konta.

Kolejna możliwość to zajęcie pieniędzy na koncie bankowym jako skutek toczącego się postępowania egzekucyjnego. Pieniądze mogą zostać zajęte m.in. przez komornika, Prokuratura, “skarbówkę”, czy izbę celną lub Prokuratora. 

Na czym polega zajęcie komornicze rachunku bankowego?

Kiedy bank może zająć środki z rachunku klienta?

Nie każdy o tym wie, ale bank może zająć środki znajdujące się na rachunku osobistym, koncie oszczędnościowym lub nawet na lokacie. Może to nastąpić w dwóch sytuacjach:

  • z inicjatywy banku, jeśli zalegamy z jakąś płatnością
  • gdy do banku zwróci się w tej sprawie uprawniony organ – komornik, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zablokowanie środków na rachunku dłużnika ma być skutecznym sposobem na wymuszenie spłaty. Niekiedy jest to również sposobem na zapobieganie przestępstwom gospodarczym i podatkowym, czy różnego rodzaju oszustwom. Blokada środków może być więc spowodowana względami bezpieczeństwa. Takie działanie jest zresztą w interesie całego społeczeństwa – skuteczne działanie banków zwiększa w końcu nasze bezpieczeństwo.

Komornik może zająć konto w banku

Niespłacone zobowiązania, wynikające z pożyczek lub kredytów, ale także innych powodów, mogą skutkować wejściem wierzyciela na drogę sądową. Skutkiem przegranej rozprawy sądowej może być otrzymanie nakazu zapłaty. Jeśli i to nie skutkuje spłatą, może dojść do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. W jej ramach komornik, jako urzędnik państwowy, wykonuje różne działania mające na celu doprowadzenie do spłaty zadłużenia, a także kosztów komorniczych i odsetek.

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty - darmowy

Często pierwszą czynnością, jaką wykonuje komornik, jest “wejście na konto bankowe” dłużnika. Zajęcie komornicze konta jest w końcu działaniem dość prostą, nie wymagającą nawet kontaktu z dłużnikiem. Niekiedy zgromadzone na rachunku bankowym środki są wystarczające do całkowitej spłaty długu i wszelkich opłat. Oczywiście, nie wszystkie środki zostaną zabrane w ten sposób. Na rachunku musi bowiem pozostać tzw. kwota wolna od zajęcia komorniczego, pozwalająca na dalsze funkcjonowanie i zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Czy bank może zabrać pieniądze z rachunku dłużnika? W opisanej powyżej sytuacji robi to nie bank, a komornik.

ZUS lub Urząd skarbowy a blokada rachunku

Poza zajęciem konta przez komornika, kolejną często spotykaną przyczyną blokady środków jest zajęcie przez urząd skarbowy. Na wniosek tej instytucji bank musi zablokować odpowiednią liczbę środków na koncie wskazanej osoby. Niestety, czasami może w związku z tym dochodzić do pomyłek, co zwykle kończy się głośną sprawą w mediach.

Możliwości blokady środków w związku z podejrzeniem oszustwa skarbowego ma szef KAS. Krajowa Administracja Skarbowa może zająć konto bankowe osoby fizycznej lub przedsiębiorcy na okres 72 godzin do nawet trzech miesięcy. Zwykle przyczyną jest podejrzenie oszustwa, wyłudzenia podatku, czy “przekrętów” związanych z podatkiem VAT.

To samo możemy zresztą powiedzieć o blokadzie konta związanej z brakiem terminowych płatności składek na ZUS. Ta sytuacja w zdecydowanej większości dotyczy jednak przedsiębiorców.  Zakład może zablokować konto, aby odzyskać należne mu środki oraz odsetki.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Powołując się na powyższy przepis służby państwowe również mogą zablokować środki na rachunku bankowym jakiejś osoby. Wystarczy tu podejrzenie, że zgromadzone pieniądze zostaną przeznaczone na powyższe cele.

Niekiedy to sam bank zawiadamia odpowiednie służby (Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Dzieje się tak, jeżeli na koncie zostaną odnotowane podejrzanie wyglądające transakcje.

Banki raportują też do wspomnianego organu tzw. transakcje ponadprogowe. Próg ustalono na równowartość 15,000 euro. Przelew wyższej sumy może więc skutkować przekazaniem tej informacji do służb. Na sumę 15,00 euro może się składać kilka transakcji, które bank powiąże ze sobą (np. w krótkim odstępie czasu trafia do tego samego odbiorcy). Cały system działa w sposób zautomatyzowany, a konto może zostać zablokowane na maksymalnie cztery doby (96 godzin). Jeżeli Główny Inspektor Informacji Finansowej zobaczy w takiej transakcji coś podejrzanego, może skierować sprawę do prokuratury. Na jej wniosek środki mogą być zablokowane nawet na sześć miesięcy.

Prawo bankowe – czy bank może zabrać pieniądze z rachunku?

Stosowne informacje na temat możliwości blokady pieniędzy lub tego czy bank może zabrać pieniądze z rachunku, znajdziemy w Ustawie o prawie bankowym. Okazuje się z nich, że bank może dokonać blokady samodzielnie, choć musi być ku temu istotna przyczyna. Jest nią podejrzenie, że środki (a nawet ich część) pochodzą z przestępstwa. Po nałożeniu blokady konta, bank niezwłocznie kontaktuje się Prokuraturą. Pierwsza blokada trwa 72 godziny, Prokurator może jednak w uzasadnionych przyczynach wydłużyć ją do trzech miesięcy.

Zwykle są to jednak sytuacje, które nie dotyczą “zwykłego Polaka”. Powyższa możliwość najczęściej pojawia się, jeśli zachodzi podejrzenie o niezgodne z przepisami wpływanie na kursy akcji giełdowych spółek.

W co inwestować w 2024 roku?

Zajęcie konta bankowego ze względów bezpieczeństwa

Niekiedy bank podejmuje decyzję o blokadzie konta swojego klienta ze względów bezpieczeństwa. Najczęściej mówimy o podejrzeniu włamania na konto niepowołanej osoby. Jeśli bankowe systemy wykryją taką próbę, blokują konto w sposób automatyczny do wyjaśnienia sytuacji.

Ile środków blokuje bank na rachunku?

W zależności od konkretnej sytuacji bank może zablokować część lub całość pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Niekiedy, choćby we wspomnianym przypadku włamania na konto, możliwe jest też całkowite uniemożliwienie dostępu do konta, aplikacji mobilnej, czy serwisu transakcyjnego.

Podsumowanie artykułu – czy bank może zabrać pieniądze z rachunku?

Podsumowując, bank w kilku sytuacjach może zablokować pieniądze na rachunku klienta. Niekiedy jest to blokada części pieniędzy, które mają posłużyć do spłacenia jakiegoś długu. Zawsze musi być jednak istotny powód decyzji o blokadzie konta. Inicjatywa niekiedy jest po stronie banku, czasem jednak zgłaszają się do niego organy lub instytucje państwowe (komornik, izba celna, prokurator, ZUS, “skarbówka” lub inne). Jeśli widzisz blokadę swoich środków, po prostu skontaktuj się z bankiem w celu poznania przyczyny. Być może jest dość prozaiczna i nie masz się czego obawiać. Niekiedy pieniądze są zabierane lub blokowane przez pomyłkę lub jako działanie mające poprawić bezpieczeństwo użytkownika konta – klienta banku.

Najczęściej zadawane pytania

Czy bank może zabrać pieniądze z rachunku?

Tak, to możliwe, ale jedynie w kilku ściśle określonych przypadkach. Wcześniej właściciel konta musi mieć jakieś zaległości – np. względem banku, czy urzędu skarbowego. Możliwe jest też zastosowanie dyrektywy BRRD, która w razie zagrożenia upadłością banku pozwala mu na zajęcie środków (nadwyżka ponad 100.000 euro).

Co to jest dyrektywa BRRD?

Przepisy unijne określają, że w sytuacji zagrożenia upadłością banku, ten może zająć część środków zgromadzonych na koncie klientów. Środki na koncie do równowartości 100.000 euro są natomiast chronione. Z tego względu warto trzymać większe oszczędności w kilku różnych bankach.

Ile środków na rachunku może zająć bank?

Wszystko zależy od przyczyny blokady pieniędzy na rachunku. Możliwe jest zajęcie całych oszczędności w danym banku (konta, konto oszczędnościowe, lokaty), czasem jednak tylko część pieniędzy podlega blokadzie.

Źródło:

  1. https://www.ey.com/pl_pl/tax/postepowania-podatkowe-i-postepowania-sadowe/zamrozone-konto-bankowe-jak-reagowac
  2. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/blokada-konta-bankowego/
  3. https://fundacja.togatus.pl/blokada-rachunku-bankowego/
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły