Czternasta emerytura – dla kogo, ile i kiedy

czternasta emerytura

Polskie władze przyjęły ustawę o czternastej emeryturze w 2022 roku. Jest to dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, które jest jednorazowe. Czternaste emerytury poznaliśmy już w 2021 roku i emeryci bardzo dobrze je przyjęli. Z tego względu zdecydowano się wypłacić świadczenie także w kolejnym roku.  Posłowie przegłosowali rządowy projekt wypłaty czternastej emerytury niemal jednogłośnie. W dzisiejszym artykule sprawdzimy komu przysługuje czternastka, ile wynosi czternasta emerytura i kiedy zostaną wypłacone środki z czternastej emerytury. Zachęcamy więc do lektury.

Szczegóły ustawy o 14. emeryturze

Świadczenie zostało przygotowane dla osób, które posiadają uprawnienie do pobierania emerytury lub renty. Mowa o emeryturach i rentach otrzymywanych z powszechnego systemu, ale także emerytury rolnicze, odbierane przez służby mundurowe, czy emerytury pomostowe. Do tej listy dołożono także świadczenia i zasiłki przedemerytalne, socjalne renty, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, renty dla inwalidów wojennych i wojskowych.

Wysokość czternastej emerytury ustalono na równowartość jednej najniższej emeryturyKwota czternastki w 2022 to 1218 zł netto. Warto dodać, że w takiej kwocie będzie przysługiwała osobom, których świadczenie brutto wynosi mniej, niż 29990 złotych. Osoby Otrzymujące emeryturę lub rentę wyższą, niż 2990 zł otrzymają czternastą emeryturę pomniejszoną o różnicę pomiędzy otrzymywanym świadczeniem, a 2990 złotych. Jeśli wypłata miałaby być niższa od 50 zł, nie zostanie zrealizowana wcale.

Wysokość czternastki co roku jest inna ze względu na waloryzacjęemerytur.

Czternasta emerytura 2022 – kiedy wypłata?

Pierwotnie wypłaty czternastej emerytury miała nastąpić w sierpniu 2022. Okazało się jednak, że do uruchomienia całego procesu niezbędne było przeprowadzenie pewnych zmian w systemie teleinformatycznym ZUS oraz KRUS. Z tego względu okres ten został przedłużony.

Zgodnie z harmonogramem wypłata 14 emerytury nastąpi w okresie pomiędzy 25 sierpnia a 20 września 2022 roku.

Przeniesienie terminu wypłaty czternastej emerytury jest dobrą wiadomością dla części osób, które dopiero w tym terminie nabędą prawa do emerytury, renty lub zasiłku uprawniającego do otrzymania czternastki.

Kto może otrzymać 14 emeryturę?

Wypłata czternastej emerytury w pełnej kwocie 1218 złotych netto przysługuje osobom pobierającym świadczenia mniejsze, niż 2990 złotych.  Otrzymywanie wyższego świadczenia pomniejsza tę kwotę, a osoby otrzymujące 4159 złotych miesięcznie nie otrzymają czternastki wcale.

W 2022 roku czternasta emerytura przysługuje osobom, które nabyły prawa do otrzymywania świadczenia emerytalnego, rentowego lub zasiłku do dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Czternasta emerytura – na co można przeznaczyć środki

Czternasta emerytura nie jest świadczeniem celowym. Osoba uprawniona do jej odebrania może więc wydać środki na dowolny cel, podobnie jak na przykład świadczenie 500+. Nie ma więc ograniczeń co do tego, na co można wydać czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze przyjdą po prostu na konto, na które otrzymywane jest dotychczasowe świadczenie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły