Co to jest list mazalny i jak go uzyskać po spłacie kredytu hipotecznego?

list mazalny

W momencie spłacenia kredytu hipotecznego, należy zatroszczyć się o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Robi się to za pomocą listu mazalnego. Czym dokładnie jest list mazalny, jak go uzyskać? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Co to jest hipoteka?

Jeżeli zakupuje się nieruchomość na kredyt, bank w ramach zabezpieczenia chce nałożyć na nią hipotekę. Pozwala to po pierwsze na udzielenie kredytu, po drugie jest dla banku gwarancją jego spłaty. W IV dziale księgi wieczystej dokonuje się wpisu do hipoteki i od tego momentu, w przypadku zaprzestania spłaty kredytu, pożyczkodawca może nieruchomość sprzedać. 

Hipoteka jest zatem ograniczonym prawem rzeczowym. Jeżeli natomiast spłaci się zadłużenie, należy, jako pełnoprawny właściciel nieruchomości, dopilnować wykreślenia owej hipoteki z księgi wieczystej. Dzieje się to za pomocą wniosku i listu mazalnego.

Bank hipoteczny kontra bank komercyjny – czym się różnią?

Co to jest list mazalny?

List mazalny to dokument bankowy/kwit/pisemne oświadczenie, które potwierdza zakończenie zobowiązania wobec banku i pozwala na wykreślenie hipoteki.

Jakie informacje zawiera?

W tym oświadczeniu powinny znaleźć się poza podstawowymi danymi klienta banku, wszystkie informacje dotyczące przedmiotu sprawy – czyli hipoteki. Zamieszone powinny zostać:

  • rodzaj hipoteki 
  • Numer Księgi Wieczystej i adres nieruchomości
  • informacje na temat wierzytelności

Cesja wierzytelności – czym jest i w jaki sposób działa? Darmowy wzór do pobrania

Oczywiście nie może zabraknąć najważniejszego, czyli:

  • oświadczenia mówiącego, że wszystkie wierzytelności wygasły
  • a także zgody na wykreślenie hipoteki
  • i podpisu osoby reprezentującej bank

Jeżeli wszystko to znajduje się w dokumencie, będzie on miał moc sprawczą.

Dokument bankowy – jak go otrzymać?

W interesie klienta powinno leżeć zatroszczenie się o otrzymanie kwitu mazalnego. Powinien on złożyć stosowny wniosek. Musi w nim być zawarta prośba o oświadczenie, będące zgodą na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, a w nim: nr księgi wieczystej oraz umowy kredytowej, a także uzasadnienie tego wniosku. Dołączyć należy także adres, na który bank prześle list. Wniosek ten składa się w banku lub wysyła się pocztą. Niekiedy możesz spotkać się z opłatą za wydanie tego dokumentu.

Niektóre banki same wysyłają to pisemne oświadczenie,  gdy klient dopełni zobowiązań z umowy kredytowej. Mimo wszystko warto tego przypilnować.

Co w sytuacji, gdy bank przestaje istnieć?

 Wniosek o list mazalny składa się wtedy w instytucji, która przejęła bank ustanawiający hipotekę lub do Banku Gospodarstwa Krajowego.

List mazalny – komu może zostać wystawiony?

Oczywiście, tak jak zostało wymienione w początkowej części artykułu, kwit mazalny otrzymuje osoba, która spłaciła kredyt hipoteczny, ale nie tylko. 

W momencie, gdy otrzymaliśmy nieruchomość w spadku wraz z wpisaną hipoteką, również o ten kwit trzeba się zatroszczyć. Należy pamiętać, by do wniosku dołączyć potwierdzenie przejścia własności na wnioskodawcę, tj. umowę kupna-sprzedaży lub sądowy dokument potwierdzający nabycie spadku.

Czym jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i jakie ma skutki?

Co zrobić, gdy bank nie chce wydać listu mazalnego?

W takim przypadku należy upewnić się, czy całe zobowiązanie zostało spłacone. Raczej niespotykane są przypadki, gdy bank odmawia z innego powodu. By sprawę zamknąć jak najszybciej, należy zgłosić się do oddziału. Jeżeli wszystko ze strony klienta jest uregulowane, a mimo to instytucja odmawia wydania listu, należy sprawę skierować do sądu, aby usunąć niezgodność pomiędzy stanem rzeczywistym i tym z księgi wieczystej.

Czas oczekiwania na list mazalny

Zwykle proces oczekiwania trwa do kilkunastu dni, mogą też zdarzyć się przypadki wydania oświadczenia po kilku dniach. Zależy to w pełni od banku, z jednym zastrzeżeniem. Bank nie może bez żadnych podstaw ociągać się z wydaniem oświadczenia, bo musi współpracować z klientem w sprawie aktualizowania stanu prawnego nieruchomości.

Gdzie złożyć kwit mazalny?

Kwit mazalny należy złożyć wraz z wnioskiem w dziale ksiąg wieczystych w odpowiednim sądzie rejonowym. Nie zapomnij dołączyć również potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, hipoteka zostanie wykreślona z KW.

Podsumowanie

By zmienić stan prawny nieruchomości i wykreślić z niej hipotekę, musisz otrzymać z banku list mazalny. Dzieje się to najczęściej na wniosek kredytobiorcy, po spłaceniu całego długu. Dzięki temu pisemnemu oświadczeniu, można złożyć do sądu wniosek o wykreślenie hipoteki z KW. 

Zainteresował Cię ten wpis? Sprawdź poniższe artykuły, by zwiększyć swoją wiedzę związaną z kredytami:

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt? Co zrobić w takiej sytuacji?

Odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu – wzór wniosku

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły