Co to jest kredyt podatkowy?

kredyt podatkowy

Płatność podatku jest pewnym problemem dla przedsiębiorstwa? Rozwiązaniem może być kredyt podatkowy. Pomaga w odroczeniu wymaganej przez Urząd Skarbowy płatności należnych podatków. Co więcej, z takiej możliwości mogą w 2023 skorzystać również osoby fizyczne. W dzisiejszym poradniku opiszemy różnice między zwykłym kredytem gotówkowym a kredytem podatkowym. Sprawdzimy też, co łączy oba te rozwiązania, a podobieństw jest sporo.

Co warto wiedzieć o kredycie podatkowym?

Już na wstępie przedstawimy kilka kluczowych informacji na temat kredytu podatkowego. Rozwiązanie ma na celu rozłożenie kwoty należnego podatku na raty. Odroczenie płatności może odbywać się bez dodatkowych kosztów. Co ważne, to nie bank udziela takiego kredytu, co ma miejsce w przypadku kredytów gotówkowych, czy hipotecznych. 

Kredyt podatkowy jest udzielany przez Urząd Skarbowy na wniosek zainteresowanego. Nie oznacza to, że nie musimy płacić podatku. Jest on po prostu rozłożony na określoną liczbę rat. Oznacza to w praktyce odroczenie wymaganej płatności.  Są jednak sytuacje, gdy przyznanie kredytu podatkowego nie będzie możliwe. Stanie się tak między innymi, gdy firma zostanie zawieszona lub gdy przedsiębiorca ogłosi upadłość

Zdecydowanie najczęściej podmiotami zainteresowanymi tym rodzajem finansowania są przedsiębiorcy. Kredyt podatkowy dla firm to rozwiązanie, które pozwoli zachować płynność firmy. Trzeba jednak pamiętać o terminowych płatnościach kolejnych rat. W przeciwnym wypadku musimy liczyć się z konsekwencjami karno-skarbowymi.

Definicja kredytu podatkowego – co to jest?

Zwykle kredyt kojarzy nam się z pewną sumą pieniędzy, którą otrzymujemy od banku, a następnie spłacamy w formie rat. Kredyt podatkowy działa w podobny sposób, choć sporo go różni od typowych kredytów. W dużym skrócie: kredyt podatkowy pozwala na płatność należnych podatków w późniejszym terminie. Taka możliwość pojawia się jednak tylko w przypadku podatku dochodowego. Zaliczki na ten podatek mogą być odroczone na jeden rok. W tym czasie przedsiębiorca nie płaci zaliczek na podatek dochodowy.

Zapłata należnego podatku odbywa się następnie w dość dogodnej formie. Przez 5 kolejnych lat płacimy po 20% wartości odroczonej zaliczek na podatek dochodowy.

W 2023 roku doszło do istotnej zmiany, szczególnie dla osób prywatnych. Wtedy możliwość skorzystanie z kredytu podatkowego została rozszerzona – dotyczy dziś wszystkich podatników. Jest jednak pewien warunek – limit dochodów. W danym roku nie powinien przekroczyć 30.000 złotych.

Co jeszcze warto wiedzieć o podatkach?

Warunki udzielenia kredytu podatkowego

Wszelkie informacje na temat kredytu podatkowego znajdziemy w przepisach polskiego prawa. Dokładniej rzecz ujmując, są w Ustawie o PIT. Do niedawna kredyt podatkowy był dostępny tylko dla przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym mają przychody co najmniej 1000 euro (dziś jest to około 4540 złotych). To wartość dla średniego miesiąca – musimy wyliczyć średnią dla całego roku podatkowego.

Wysokość przychodów wynosząca minimum 1000 może obowiązywać dla roku zwolnienia podatkowego (kiedy korzystamy z kredytu) lub w ciągu kolejnych 5 lat. W innym wypadku kredyt podatkowy przestanie obowiązywać.

Kredyt podatkowy dla firm – kiedy można z niego skorzystać?

Kredyt podatkowy jest dostępny dla podatników, którzy po raz pierwszy otworzyli działalność. Prowadzący działalność gospodarczą muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do Urzędu Skarbowego. Wymagane jest też spełnienie warunków opisanych w Ustawie o PIT. 

Prawo do skorzystania z ulgi podatkowej, jaką jest kredyt podatkowy, mają przedsiębiorcy, którzy:

 • mają średni miesięczny przychód w wysokości co najmniej równowartości 1000 euro (średnia dla danego roku podatkowego)
 • wypełniać definicję małego przedsiębiorcy (zatrudniać poniżej 50 osób, roczny obrót maksymalnie 10 milionów euro)
 • co najmniej 5 pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę
 • rozliczać się w oparciu o skalę liniową

Kredyt podatkowy może również być przyznany przedsiębiorcy po roku od otworzenia firmy, jeśli w poprzednim roku firma działała przez co najmniej 10 pełnych miesięcy,. Mogą wnioskować o niego także przedsiębiorcy po dwóch latach, gdy w pierwszym roku działalność funkcjonowała krócej, niż 10 miesięcy.

Możliwość skorzystania z kredytu podatkowego ma też każdy podatnik, którego dochód w danym roku był niższy, niż 30.0000 złotych.

Jak złożyć wniosek?

Najważniejszym warunkiem otrzymania kredytu odraczającego płatność podatku jest wymóg złożenia pisemnego wniosku. Wniosek – oświadczenie  musimy kierować do właściwego Urzędu Skarbowego najpóźniej do 31 stycznia roku, w którym chcemy skorzystać z odroczenia płatności podatku. Niezbędne jest też, by w tym momencie rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych (skala podatkowa). 

Oświadczenie skierowane do Urzędu Skarbowego nie ma jednego wzoru. Musimy w nim napisać, że spełniamy wymagania do tej ulgi podatkowej, m.in. zatrudniamy co najmniej 5 osób w oparciu o umowę o pracę i mamy odpowiedni średniomiesięczny dochód. Osoby zatrudnione na etat mają możliwość jeszcze prostszego wnioskowania o kredyt podatkowy.

Jakie dokumenty są wymagane?

Wnioskowanie o możliwość skorzystania z tej ulgi podatkowej wymaga złożenia wniosku w formie pisemnego oświadczenia. W większości przypadków nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów

Rozliczenie kredytu podatkowego na koniec roku

Po skorzystaniu z ulgi podatkowej, jaką niewątpliwie jest kredyt podatkowy, należy odpowiednio się z tego rozliczyć. Podatnik musi na koniec roku podatkowego złożyć deklarację PIT/Z. Jest ona załącznikiem do deklaracji PIT-36 lub  PIT-36L.

Kiedy warto skorzystać z takiej ulgi podatkowej?

Obecnie nie ma sposobów na uniknięcie płatności podatku dochodowego. Danina jest obowiązkowa, a kredyt podatkowy jedynie odracza moment zapłącenia jej. Kredyt podatkowy ma na celu pomoc w rozwoju przedsiębiorstwa. Korzystają z niego głównie firmy rozwijające się, które są na początku swojej drogi. Dobrym wyborem jest skorzystanie z takiej ulgi podatkowej w celu przeznaczenia środków na inwestycje i rozwój firmy.

Poczynione w ten sposób usprawnienia powinny przynieść w przyszłości zyski, które pozwolą na pokrycie odroczonych płatności podatku. Często pozwoli na to zakup potrzebnego do działalności sprzętu lub oprogramowania. Również wydanie “zaoszczędzonych” na podatku środków na kampanię reklamową lub na marketing może przynieść dobre skutki długofalowe. Pamiętajmy jednak o tym, by wydać środki w taki sposób, aby w przyszłości zwiększyć zyski firmy. W przeciwnym wypadku kolejne 5 lat będzie oznaczało mocne “zaciskanie pasa” – musisz wtedy dopłacać po 20% odroczonego podatku.

Odroczenie płatności podatku może być korzystne również ze względu na inflację. Kredyt podatkowy nie jest dodatkowo oprocentowany. Wszystko wskazuje więc na to, że odroczone płatności będą realnie mniej warte w przyszłości, niż dziś.

Utrata prawa do kredytu podatkowego

Są pewne sytuacje, w których podatnik traci prawo do korzystania z tej ulgi podatkowej. Może stać się również w ciągu pięciu lat, gdy spłacamy po 20% odroczonego podatku dochodowego.

Kiedy można stracić prawo do kredytu tego typu:

 • w przypadku rozwiązania działalności gospodarczej
 • w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej
 • jeśli średni dochód miesięczny spadnie poniżej 1000 euro
 • jeśli zredukujesz zatrudnienie o 10% (w stosunku do stanu zatrudnienia w momencie otrzymania kredytu)
 • gdy pojawią się zaległości w płatnościach podatku

Kredyt podatkowy a kwota wolna

Kwota wolna od podatku w 2023 roku wynosi 30.000 złotych rocznie. Pracownik, który przewiduje, że w danym roku nie przekroczy jej, może nie odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. W tym celu powinien poinformować o swoim zamiarze pracodawcę. Nie płacimy więc zaliczki na podatek dochodowy przez cały rok. Jeżeli jednak na koniec roku okaże się, że kwota wolna została przekroczona, fiskus obliczy należny podatek. Wtedy po prostu trzeba będzie zapłacić należny podatek. To oznacza, że z rozwiązania podobnego do kredytu podatkowego może skorzystać każdy pracownik.

Co się stanie, gdy nie zapłacisz podatku?

Konsekwencje unikania płatności podatków są znane i opisane w przepisach polskiego prawa. Kara za brak płatności może wynosić od 301 złotych nawet do 60.200 .  Opisywana w dzisiejszym poradniku możliwość odroczenia płatności podatku nie sprawi, że nie zapłacisz go wcale.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy to ulga podatkowa odraczająca płatność naliczonych zaliczek na podatek dochodowy. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba płacić podatku wcale. Spłata odbywa się w ciągu pięciu kolejnych lat – po 20% kwoty. Kredyt podatkowy nie jest przyznawany przez bank, a przez Urząd Skarbowy.

Jak dostać kredyt podatkowy?

W celu skorzystania z kredytu podatkowego trzeba spełniać pewne warunki. Wymagane jest też złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Kierujemy je do Urzędu Skarbowego.

Jak rozliczyć kredyt podatkowy?

Na koniec roku, w którym korzystasz z ulgi podatkowej (kredytu podatkowego) musisz złożyć formularz PIT/Z. To załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36 L.

Czy warto skorzystać z kredytu podatkowego?

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji każdego podatnika. Kredyt podatkowy może natomiast pozwolić przeznaczyć środki na inwestycje i rozwój firmy. 

Źródło

 1. https://www.pitax.pl/wiedza/poradnik-rozliczenia/kredyt-podatkowy/
 2. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kredyt-podatkowy
 3. https://powroty.gov.pl/instrumenty-podatkowe-9799
 4. https://www.totalmoney.pl/artykuly/kredyt-podatkowy-dla-firm-co-to-jest-i-jak-dziala
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły