Alimenty natychmiastowe. Ile wynoszą, czy wejdą w życie?

alimenty natychmiastowe

Koncept natychmiastowych alimentów jest stosunkowo nowy, toteż nie każdy wie, na czym polega taki pomysł. Standardowe świadczenie alimentacyjne jest obowiązkiem małżonka lub małżonki dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego w tej sprawie. Takie działanie może trwać długo, co jest niekorzystne dla strony pokrzywdzonej, w tym dziecka. Alimenty natychmiastowe mają rozwiązać ten problem, a w dzisiejszym wpisie postanowiliśmy przyjrzeć się, na czym polegają i ile wynoszą. 

Czym są alimenty natychmiastowe?

Na czym polegają alimenty natychmiastowe? Otóż jest to forma ochrony dziecka, polegająca na odpowiednim zabezpieczeniu środków na jego otrzymanie, jeszcze zanim zostaną zasądzone alimenty właściwe. Pozwala to ochronić dziecko przed pogorszeniem warunków życia, do czego mogłoby dojść w przypadku przedłużającego się postępowania sądowego. 

Czy natychmiastowe alimenty już funkcjonują?

Można stwierdzić, iż na chwilę obecną istnieje rozwiązanie przypominające w założeniu alimenty natychmiastowe. Małżonek lub małżonka może zawnioskować o zabezpieczenie roszczeń. Nawet takie działanie wiąże się jednak z formalnościami i koniecznością czekania na rozpatrzenie wniosku. Pomysł natychmiastowych alimentów ma w założeniu skrócić czas oczekiwania na zabezpieczenie niezbędnych środków. 

Kto będzie mógł skorzystać z natychmiastowych alimentów?

Celem natychmiastowego świadczenia alimentacyjnego jest zapewnienie odpowiednich środków jeszcze w trakcie trwania rozprawy sądowej, tak aby nie pogorszyły się warunki życia dziecka. Nie oznacza to jednak, że alimenty natychmiastowe będą przysługiwać w każdej sytuacji. 

Jeżeli małżonek lub małżonka wcześniej wnioskowali o zabezpieczenie roszczeń, to nie będą mogli skorzystać z alimentów natychmiastowych, ponieważ obie procedury są niemal identyczne w skutkach. Co więcej, z takiego rodzaju zabezpieczenia środków nie będzie można skorzystać także w przypadku, gdy trwa postępowanie w sprawie rozwodu lub separacji. W pozostałych sytuacjach rodzice będą mogli wnioskować o alimenty natychmiastowe, co znacznie uprości kwestię utrzymania odpowiedniego poziomu życia dziecka. 

Ile trzeba czekać na alimenty natychmiastowe?

Z racji tego, że natychmiastowe alimenty mają za zadanie jak najbardziej skrócić oczekiwanie na niezbędne środki, czas rozpatrywania wniosku wynosi maksymalnie 14 dni. Jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie, to następstwem jest wydanie nakazu cyklicznej wypłaty świadczenia przez osobę, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. 

Czy można się odwołać od decyzji?

Małżonek lub małżonka, od których zostały zasądzone alimenty natychmiastowe, nie zawsze muszą się zgadzać z wydaną decyzją. W takiej sytuacji możliwe jest złożenie odwołania. Osoba odwołująca się jest wówczas obarczona kosztami postępowania w sprawie alimentów natychmiastowych. 

Jak wnioskować o alimenty natychmiastowe?

Alimenty natychmiastowe nie zostają zasądzone automatycznie, co oznacza że osoba zainteresowana takim świadczeniem musi wnieść pozew. Według założenia całość ma być o wiele bardziej uproszczona, toteż można spodziewać się mniejszej ilości formalności i wymaganych dokumentów. Do uzyskania natychmiastowych alimentów wystarczyć będzie jedynie akt urodzenia dziecka. Jest to o wiele lepsza sytuacja w porównaniu do standardowych alimentów, gdzie rodzic danej pociechy musiał posiadać liczne dokumenty i orzeczenia potwierdzające zaistniałą sytuację.

Uwaga: Składane oświadczenie w sprawie alimentów natychmiastowych musi być poparte jedynie prawdziwymi informacjami. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji niesie za sobą ryzyko odpowiedzialności karnej. 

Ile wynoszą alimenty natychmiastowe?

Istotnym aspektem wszelkich świadczeń są przede wszystkim kwoty, na które opiewają. Jak kwestia ta wygląda w przypadku natychmiastowych alimentów? Suma świadczenia ma być uzależniona przede wszystkim od obecnej minimalnej płacy krajowej. Można więc stwierdzić, iż kwota takiego świadczenia ustalana jest automatycznie i nie zależy od indywidualnego przypadku, tak jak ma to miejsce podczas ustalania wysokości standardowych alimentów

Alimenty natychmiastowe – wysokość świadczenia:

  • 1 dziecko – 21% minimalnej krajowej pensji 
  • 2 dzieci – 19% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko
  • 3 dzieci – 17% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko
  • 4 dzieci – 15% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko
  • 5 lub więcej dzieci – 13% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko

Czy kwota alimentów natychmiastowych może się zmienić?

Potrzeby dziecka mogą się zmienić, przykładowo kiedy jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu na skutek choroby lub wypadku. W takich sytuacjach możliwe jest złożenie pozwu do sądu o ponowne rozpatrzenie powstałego obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony z pozytywnym skutkiem, to można spodziewać się zwiększenia kwoty świadczenia alimentacyjnego. W przeciwnym wypadku suma alimentów się nie zmieni. 

Czy alimenty natychmiastowe wystarczą?

Pojawiają się głosy, wedle których kwota alimentów natychmiastowych nie wystarczy aby móc utrzymać dziecko przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu jego życia. Takie stanowisko może wydawać się uzasadnione, biorąc pod uwagę rosnące koszty, wynikające z inflacji. Pomóc rodzicom mogą świadczenia socjalne przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach, takie jak np. 500 plus. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczeniach na dzieci? Przeczytaj nasze wpisy na ten temat: 

500 plus – jak otrzymać?

Ulga na dziecko – czym jest ulga prorodzinna i ile wynosi w 2022?

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły