Alimenty na żonę – kiedy przysługują po rozwodzie?

alimenty na żonę

W niektórych przypadkach dochodzi do sytuacji, w której małżonek lub małżonka zobowiązani są płacić świadczenie alimentacyjne. Z tego powodu spora część osób w skomplikowanej sytuacji zastanawia się, w jakich sytuacjach zostaną zasądzone alimenty na żonę. Aby rozwiać wątpliwości naszych czytelników postanowiliśmy przyjrzeć się tej kwestii. Zobaczmy, kiedy małżonek musi zapłacić kwotę świadczenia i od czego zależny jest ten aspekt. 

Alimenty na obecną żonę – czy to możliwe?

Czy może dojść do sytuacji, w której konieczne będzie płacenie alimentów na obecną żonę, jeśli nie doszło do rozwodu lub separacji? Okazuje się, że tak. Art. 27. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jasno wskazuje na to, że każdy z małżonków zobowiązany jest zaspokajania potrzeb założonej rodziny. 

Pod uwagę brane są możliwości i sytuacja finansowa danej osoby. Zaspokajanie potrzeb rodziny nie wiąże się jedynie z wydatkami, lecz także z osobistymi staraniami o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że w przypadku zaniedbania takiego obowiązku, mogą zostać zasądzone alimenty na żonę. 

Ile lat płaci się alimenty na żonę?

Czy alimenty na żonę płaci się dożywotnio? Okazuje się, że może dojść do takiej sytuacji, np. w przypadkach kiedy doszło do rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża. Wówczas obowiązek alimentacyjny obowiązuje do śmierci żony lub do momentu, w którym zawrze ona nowe małżeństwo. Należy natomiast pamiętać o tym, że zawarcie nowego małżeństwa przez małżonka nie zwalnia go automatycznie z płacenia alimentów. Może to jednak przyczynić się do zmniejszenia ich wysokości. 

Kiedy nie płaci się alimentów dożywotnio? Jest tak, gdy doszło do rozwodu bez orzekania o winie. W takim przypadku obowiązek wygasa po pięciu latach. Istnieją szczególne wyjątki, które mogą przyczynić się do wydłużenia okresu obowiązku alimentacyjnego. Przykładem takich czynników jest np. przejście żony na emeryturę, zły stan medyczny wynikający z choroby lub wypadek stanowiący uszczerbek na zdrowiu. 

Alimenty na żonę po rozwodzie lub separacji 

Powstanie obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie może dotyczyć zarówno męża, jak i żony. Warto jednak mieć na uwadze to, że rozróżniane są dwa przypadki, uzależnione od tego, jak przebiegło rozwiązanie małżeństwa. Z reguły wysokość świadczenia alimentacyjnego jest większa, jeśli doszło do rozwodu z orzeczeniem o winie po stronie męża. 

Alimenty na żonę po separacji wyglądają niemal identycznie, jak w przypadku rozwodu. Należy jednak wskazać na fakt, iż świadczenie alimentacyjne jest kwestią rozpatrywaną według indywidualnych przypadków. Z tego względu trudno jest wskazać, ile dokładnie będą wynosić zasądzone alimenty. Jako regułę uznać można to, iż świadczenie alimentacyjne po rozwodzie bez orzekania o winie będzie niższe. 

Ile wynoszą alimenty na żonę?

Tak jak pisaliśmy powyżej, obowiązek alimentacyjny powstaje poprzez rozpatrywanie poszczególnych przypadków. Z tego względu nie ma żadnych kwot, którymi należy się sugerować. Zamiast tego warto zwrócić uwagę na czynniki, jakie mogą wpłynąć na sumę zasądzonych alimentów. 

Alimenty na żonę – co wpływa na ich wysokość?

  • orzeczenie o winie lub jego brak
  • sytuacja i możliwości finansowe byłej żony
  • możliwości zarobkowe i sytuacja byłego męża
  • uzasadnione potrzeby dziecka
  • stosunki rodziców z dziećmi

Zasądzając ile wynoszą alimenty na żonę, w większym stopniu pod uwagę bierze się możliwości finansowe niż faktyczny obecny zarobek. Istotnymi czynnikami są m.in. wykształcenie, historia poprzednich miejsc pracy, zawód oraz wszelkie inne kwalifikacje. 

Alimenty na żonę z dzieckiem 

Mogłoby się wydawać, że wysokość alimentów na dziecko będzie połową kwoty potrzebnej do zaspokojenia potrzeb wychowawczych danej pociechy. Tak jednak nie jest, ponieważ pod uwagę brane są również czynniki nie związane z pieniądzem. Ilość czasu spędzanego z dzieckiem i obowiązki wynikające z jego wychowywania przez żonę mogą przyczynić się do tego, że suma świadczenia alimentacyjnego będzie większa. 

Alimenty na żonę – czy można ich uniknąć?

Mało komu odpowiada wizja pięcioletniego bądź nawet dożywotniego płacenia alimentów na żonę. Z tego powodu warto zadbać o to, aby przebieg postępowania rozwodowego zakończył się pozytywnie dla małżonka. Warto w tym celu skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Istnieje możliwość wniesienia wniosku o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Uzasadnieniem takiego pisma jest m.in. zmiana relacji w rodzinie, bądź pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka. W przypadku, gdy niemożliwe jest całkowite zniesienie obowiązku alimentacyjnego, warto starać się o obniżenie kwoty takiego świadczenia. 

Co, jeśli nie zapłacę alimentów?

Z reguły małżonek ma obowiązek płacenia alimentów, jeśli takowe zostały zasądzone. Część małżonków może jednak nie wywiązywać się z tego obowiązku należycie. Przyczyną takiego stanu rzeczy są negatywne intencje, brak porozumienia czy też zwykłe zaniedbanie. 

Brak terminowej zapłaty alimentów

Ze względu na potrzeby finansowe małżonki, zazwyczaj próba uzyskania kwoty świadczenia alimentacyjnego zaczyna się polubownie. Chęć wypracowania odpowiedniego rozwiązania nie zawsze kończy się jednak pomyślnie. Jakie konsekwencje czekają osobę, która powinna terminowo płacić alimenty na żonę, a nie robi tego mimo prób porozumienia? Będą to przede wszystkim odsetki wynikające z opóźnienia w zapłacie takowego świadczenia. Jest to tzw. egzekucja z tytułu opóźnień i zazwyczaj kwoty odsetek przewidziane są już podczas ustalania wstępnych szczegółów. 

Całkowity brak zapłaty alimentów

Egzekucja z tytułu opóźnień następuje w przypadku, gdy mąż nie spłaca świadczenia według wyznaczonych dat. O wiele poważniejsze skutki czekają na małżonków, którzy całkowicie migają się od tego, aby płacić alimenty na żonę. Zgodnie z kodeksem karnym, niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego może poskutkować karą grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do 2 lat. Co więcej, niepłacący małżonek może spodziewać się komornika, którego zadaniem będzie egzekucja długu alimentacyjnego. Z tego powodu o wiele rozsądniejszym wyjściem jest wypracowanie polubownego rozwiązania, ponieważ to na wniosek żony następują powyższe procedury. 

Pożyczka na alimenty na żonę – czy to możliwe?

Jeżeli dotyczy Ciebie obowiązek alimentacyjny, a z różnych przyczyn nie posiadasz odpowiednich środków na jego spełnienie, to zapewne szukasz innego rozwiązania. Dobrym wyjściem może być tzw. pozabankowa pożyczka na alimenty na żonę, za pomocą której możliwe jest uzyskanie niezbędnych środków. 

Firmy pożyczkowe z reguły nie ograniczają swoich klientów w kwestii zarządzania otrzymaną sumą, toteż kwota chwilówki może zostać przeznaczona na spełnienie istniejącego obowiązku alimentacyjnego. Po pożyczkę warto sięgać jedynie wtedy, kiedy nie będzie ona stanowiła problemu ze spłatą. W przeciwnym razie klient może narazić się na wpadnięcie w spiralę zadłużeń. 

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły